Græske Myter


Græske Myter

Græske myter er historien om kampen mellem godt og ondt. Mellem lys og mørke,
mellem Guder og mennesker og mellem Guder og Guder
Myter, der viser menneskenes forgæves kamp mod de guddommmlige kræfter, der styrer dem
At alt er skæbnebestemt, prædestineret, som det hedder med et fint ord
At Guderne har skrevet manuskriftet og menneskene følger dette, trods alle deres anstrengelser på at undgå det de er forudbestemt til at udrette
Et af de kendeste eksempler på dette er myten om Kong Ødipus
Myter viser at Guderne er egenrådige, og behandler mennesket efter forgodtbefindende
Alt, hvad der sker i den menneskelige verden, den virkelige verden, er afspejlninger af, hvad der foregår i den gudelige verden, den mytiske verden
Den mytiske verden er fyldt med guder, der bekæmper hinanden indbyrdes, den
er fuld af beretninger om kampen mod dæmoner og monstre
Myterne beskriver Faldet
Det store fald som Uranus led, da han blev styrtet af Kronus, der senere måtte lide
samme skæbne, da Zeus overtog tronen fra ham
De skildrer krigen mellem Titanerne og Olympianerne. En krig mellem Guder, der strakte sig over 10 år, og som endte med Zeus‘ sejr over oprørerne Titanerne ledet af Atlas
Et af de vigtigste skildringer er kampen mod Typhon, der angriber efter at både Titanerne og Kæmperne har tabt slaget mod Olympianerne.
Han driver dem på flugt til Ægypten, hvor de for at undslippe ham, tager form
som de ægyptiske Guder
Der er skabelsen af Mennesket eller rettere sagt manden, skabt af ler af Prometheus, der led en forfærdelig skæbne,
da han snød Zeus, og stjal ilden tilbage fra Guderne, og gav det til Menneskerne
Som ekstra straf sendte og skabte Guderne Kvinden Pandora, der ankom med en æske fyldt med alverdens onder
Myterne er fulde af heltedåd.Herakles, der måtte udføre 12 opgaver som straf for sin forbrydelse
Jason, der var på jagt efter “Det Gyldne Skind”, en tidlig beretning om den hellige Gral, da de fleste temmelig sikkert ved, hvem Lammet symboliserer
De fleste oplysninger man har om de græske myter har man fra skrifterne Ovids’ Metamorphose(Forvandlinger), Homers’ Odysseen og Illiaden
og Hesiod, og mange af deres oplysninger er modsiger hinanden
Jeg har personlig haft den glæde, fornøjelse og sorg at ha’ mødt de græske guder i forskellige situationer
I min ungdom mødte jeg dem i hash/lsd rus, mens jeg senere har mødt dem under meditation, når jeg har nået runners high eller i mine drømme
De har livet igennem været mine ledsagere ikke kun som de græske figurer de nu engng er, men også i deres andre skikkelser
De er de samme som de egyptiske guder og dæmoner, som de hinduistiske guder og dæmoner og som alle folkeslags
guder og dæmoner, hvor de bare har andre navne og andre roller
I mine drenge og ungdomsår, var jeg ikke bevidst om, hvem eller hvad jeg havde med at gøre
Men senere fandt jeg ud af det, og ved hvilken rolle jeg har i dette spil, hvem jeg er
Mit menneskelige navn er Per Brølling, men i den mytiske Verden har jeg andre navne

No views yet