Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Zeus
Søn af Kronos og Rhea
Bror til Poseidon, Hades, Demeter, Hestia og Hera
Han undgik at blive fortæret af sin fader som de andre søskende.
Sammen med Gaia udtænkte Rheaen plan, der kunne redde ham, så de kunne få hævn for hvad Kronos gjorde mod de andre af Gaia's skabninger "De hundredearmede" og Kykloperne, som han holdt indespærret i Tartarus
Rhea pakkede en sten ind i et tæppe, som Kronus så spiste i stedet
Derpå gemte Rhea ham i en hule på Kreta
Der er mange myter om hvordan han voksede op, og hvem der opdrog ham
En går på at det var Gaia, der opdrog ham
At det var en ged Amalthea, mens et kompagni soldater marcherede så den alvidende Kronus ikke skulle høre barnegråden
Det fortælles ligeledes at det var en nymph Adamamthea, der opdrog ham
Han blev skjult ved at binde ham i et reb fra et træ, så han var adskilt fra Jorden, Havet og Himlen, så Kronus ikke kunne få øje på ham
At han blev odraget af en anden nymph Cynosura, som i taknemmelighed anbragte på stjernehimlen
At det var Melissa, der opdrog ham og gav ham honning og gedemælk
At han blev opdraget af en hyrdefamilie, mod at han ville forhindre at deres hjord blev spist af ulve
Da han blev voksen befriede han sine søskende ved enten at give Kronuset brækmiddel, så han brækkede dem op, eller ved at sprætte han bug op
Dernæst befriede han "de hunderearmede" og Kykloperne fra Tartarus
I taknemmelighed gav Kykloperne ham våbnet en armbolt, så han kunne lave lyn og torden
De førte krig mod Titanerne i krigen der bliver kaldt for Titanomachy, der endte med Zeus sejr
De overvundne lod han kaste i Tartarus
Han delte Universet med sine brødre
Hades fik underverdenen,(Hades), hvor de døde befinder sig. Poseidon fik Havet, mens Himlen tilhørte Zeus
Kort efter sejren over Titanerne udbrød en ny krig. Først mod Kæmperne og senere mod andre af Gaia's, skabninger Typhon og Echidna
Han blev gift med sin søster Hera, og sammen fik de Ares, Eilethyia, Eris og Hebe
Zeus er ubestridt Gudernes Konge. Han regerer med hård hånd, men han frygter sin kone Hera, der er skinsyg på hans mange affærer både med Guder og med Dødelige.
Han forbedreder sin afgang fra Tronen, og vil ovelade den til Dionysos, men Hera får nogle titanere til at dræbe ham, men han genopstår iflg. nogle myter ved at Zeus føder ham efter at fosteret er syet ind i hans lår
Han føder også selv Athena, efter at ha' fået at vide at Metis efterkommer vil blive større end sin fader, så vælger han at fortære hende, ligesom Kronus fortærede sine børn. Med Hephaestus' hjælp føder han hende, ved at han kløver hovedet på Zeus.
Folk, der gør oprør mod ham, eller som foretager sig noget "syndigt" mod ham sender han til Tartarus, eller udsætter dem for andre straffe, f.eks Prometheus, som han lægger i lænker og gennemborer med en pæl, og som hver dag får sin lever flået ud af en fugl, fordi han stjal ilden fra Guderne