Kimie Noto

Spartathlon 2004: Nr 1 29:57:40
Spartathlon 2005: Nr 1 30:23:12
Ungarn 24 Timer 2005: Nr 1 226.99 Km