Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Thetis
Datter af Nereus og Doris, og mor til Achilles
Hun er søster til de 50 Nereider, og hun var en havgudinde
Både Poseidon og Zeus omsværmede hende, men da fik fik fortalt af Prometheus, at hun ville få en søn, der var større end sin fader, trak de følehornene til sig, af frygt forat lide samme skæbne som Uranus og Kronos
Hun blev derfor gift med en dødelig Peleus, der bortførte hende for at ta' hende til ægte
Deres bryllup var starten til den Trojanske krig
De havde inviteret samtlige Guder pånær Eris, der altid skabte splid, hvor hun kom frem
Hun kom alligevel, og brugte sit velkendte æbletrick.
Hun smed et Gyldent æble ind midt i forsamlingen, som den smukkeste skulle have
Det udløste selvsagt en del polemik med alle de gudinder der var til stede.
Paris skulle kåre den smukkeste og æren tilfaldt Aphrodite, der til gengæld havde lovet ham Helen, der var gift med Menelaus,
Han tog hende med til Troja. Det fandt Menelaus og hans broder, der var konge over Mycenae sig ikke i.
De udrustede en hær og drog til Troja, som de holdt under belejring i 10 år
Hun fødte sin aøn Achilleus. Hun prøvede at gøre ham udødelig
En af myterne om hans udødelighed er, at hun dyppede ham i floden Styx, men holdt ham i hans achillesene, mens han blev dyppet. Det var så han ømme punkt, og der han blev ramt af Paris' pil
En anden version lyder, at hun prøvede at brænde hans dødelighed bort om natten, og om dagen smøre ham ind i ambrosia
Hun blev opdaget af Peleus under seancen, mens han brændte og hun flygtede
Peleus, der stod alene tilbage med Achilles overlod opdragelsen af ham til Kentaueren Chiron
Da den trojanske krig brød ud, forsøgte hun at få Achilles til at lade være med at deltage i den, men forgæves
Hun fik da Hephaestus til at lave skold og rustning til ham
Han skyldte hende en tjeneste, for da han blev smidt ned fra Olympen, blev han plejet og passet af Thetis og hendes søstre
Men forgæves, Paris dræbte ham med en pil i hælen
Hun og hendes søstre kom op fra havet for at begræde ham.
Hun brændte ham, og puttede hans aske i et gyldent urne, og rejste et mindesmærke for ham