Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Theseus
Theseus var søn af Aethra. Fædrene var den dødelige Aegus og Guden Poseidon
Aethra lå med dem begge på samme nat, så de er begge fædre
Den ene part af ham er dødelig, mens den anden part er udødelig.
Aegus forlod den gravide Aethra, for at drage til Athen. Før han tog afsted begravede han sin sandal og sit sværd under en klippe og fortalte hende, at deres søn, når han blev gammel nok skulle grave dem op, og gøre krav på sin ret, til at være konge af Athen
På sin vej til Athen for at gøre krav på sin ret besejrede han mange monstre og tyve
Hades havde 6 indgange, og han besejrede alle vogtere
Ved den første indgang Epidaurus, der var tilegnet Apollo og dennes søn Asclepius. Den var bevogtet af Periphetes, som røvede forbipasserende. Han dræbte ham ved at kaste en sten på ham
Ved den anden indgang Istmian huserede en røvere kaldet Sinis
Han dræbte de forbipaserende ved at binde dem til 2 bøjede fyrretræer. De rev så deres ofre midt over over når de rettede sig ud. Theseus gav ham samme behandling
Ved Crommyon dræbte ham den Crommyonistiske Vildsvin, der var søn ag Typhon og Echidna
Ved Megara tvang en ældre tyv de rejsende til at vaske sine fødder, hvorefter han sparkede dem dem ud over en skrænt, hvor et søuhyre gjorde det af med dem
Theseus greb fat i ham, og kastede ham ned til søuhyret
Ved Eleuis dræbte ham Kong Cercyon i en brydekamp
Kongen udfordrede forbipasserende til en brydekamp, hvor han plejede at dræbe dem
Den sidste var Procrustes, der huserede på Eleusis sletter
Han fik de rejsende til at prøve 2 senge, der enten var for lange, eller for korte. Vra de for korte skar han deres fødder af, og var de for lange blev de udstrakt
Efter disse prøvelser ankom han til Athen
her blev han genkendt af Medea, der nu var blevewt hans faders Aegus kone
Hun genkendte ham straks, og så ham som en trussel mod sin egen søn Medus
Hun prøvede derefter forgæves at dræbe ham
hun fik ham til at fange Den Marathonistiske Tyr, hvilket blev regnet for en umuglighed
Efter han havde dræbt den, vendte han tilbage til Athen, hvor hun forsøgte at forgive ham
Aegus afværgede dette i sidste øjeblik, da han genkendte sandalerne og sværdet, hvorefter Medea flygtede til Asien
En af hans mest brømte handlinger var, da han besejrede Minotaur, der holdt til på Kreta
Persiphae's søn Androgeus var draget til Athen for at deltage i de Pan-Athenske lege, der blev afholdt hvert 5. år
Efter flere sejre, blev Pallas sønner vrede på ham, og myrdede ham
Pasiphaes mand Kong Minos, samlede en hær og belejrede Athen, og krævedede morderne udleveret
Da Aegus ikke vidste hvem de var, gav han Minos hånds og halsret over Athen
Han besluttede at hvert 7. år skulle 7 unge mænd og 7 unge kvinder sendes til Kreta, hvor de skulle ofres til Minotaur
Theseus meldte sig frivilligt til at være en af de 7, med det håb, at han kunne besejre Minotaur
Minotaur befandt sig i en labyrint, hvor den i midten ventede på ofringerne
Adriane, Pasiphaes datter, og Gudernes yndling, forelskede sig i ham
Før han gik ind i labyrinten, gav hun ham en garnnøgle, så han kunne finde tilbage, hvis det lykkedes ham at besejre Minotaur
Det lykkedes ham at besejre Minotaur, og han tog de andre der skulle ofres og Adriane med sig
De nåede til øen Naxos, hvor Dionysus forelskede sig i Adriane, og beholdt hende
Derefter nåede han sikkert Athen
Sammen med bl.a sin bedste ven Pirithous deltog han i jagten på det Calydoniske Vildsvin
Ved Pirithous bryllup med Hippodamia, hvor Kentauerene var blandt gæsterne, udviklede det sig til kamp, da Kentaurerne havde fået for meget at drikke
De ville bortføre kvinderne, men blev forhindret i det af Theseus, der dræbte Kentaueren Eurytus
Han besluttede sammen med Pirithous, at de ville bortføre den tids mest attraktive kvinde Helen, der senere var årsagen til "Den Trojanske Krig" og Persephone
Først kidnappede de Helen, som de anbragte hos Theseus moder Aethhra, hvor hun skulle være indtil de kom med Pesephone
De tog til Hades, hvor hun opholdt sig, men Hades lokkede dem i en fælde
Han lod dem tage plads i et par stole, hvorefter de ikke kunne bevæge sig
Det var Glemsomhedens Stole de havde sat sig i, og snart kunne de knapt huske hvad de hed, eller hvor de befandt sig
Det lykkedes Herakles at befri Theseus, da han var i Hades for at bortføre den 3 hovedehund Serberus
Menn han kunne ikke få Pirithous med sig
Han var årsag til en krig mellem amazonerne, de kvindelige krigere og Athen, da han sammen med Herakles bortførte amazondronningen Hippolyta
hun fødte ham en søn Hippolytus
Derefter forelskede han sig i Phaedra, og mistede interessen for Hippolyta
Men hun forelskede sig senere i hans søn Hippolytus, som afslog hendes tilnærmelser
Derefter fortalte hun Theseus, at hun var blevet voldtaget, hvorefter han dræbte sin søn
Phaedra hængte sig så, fordi hun ikke havde haft til hensigft at få Hippolytus dræbt
Theseus blev dræbt ved at Lycomedes smed ham ud over en skrænt