Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Tartarus
Tartaros er et fængel i Hades, Underverdenen, og blev skabt lang tid før denne
Lige så¨snart Uranus så sine børn, "de hundredearmede" og Kykloperne, enøjede væsner, smed han dem i Tartarus, hvilket betød hans fald.
Det medførte at Gaiafik Kronos sammen med 4 af sine 5 brødre til at gøre oprør mod ham
Her befinder de forbrydere, der stod bag det store oprør mod olympens guder
De er afskåret fra med en tyk kobbermur og her må de tage deres straf i Evighedernes Evighed
Her går Sisyfos rundt og skubber sin sten op af bjerget hver dag. Her drejer Ixion, der blev forelsket i Zeus kone Hera, rundt spændt på et brændende hjul
Her står Tantalos i vand til hagen, som synker, når han forsøger at drikke af det, og over hans hoved hæmger en sten, som hvert øjeblik kan falde ned i hovedet på ham, fordi han stjal gudernes nektar og ambrosia, og som serverede sin søn Pelops, som hovedret for guderne
Her går 49 af Kong Danaos 50 døtre rundt med vand i bundløse kar, fordi de myrdede deres brudgomme på bryllupsnatten
Jeg var engang på rejse til Tartarus, hvor jeg så andre lide for deres forbrydelser.
Vanviddet fra førerbunkeren i Berlin er rykket til Tartarus.Hver eneste nat, begår Adolph Hiltler og Eva Braun selvmord ligesom hans tro væbner gennem alle årene Goebbels og dennes kone Magda begår selvmord, efter at deres børn har indtaget cyankalcium
Hver eneste nat er Golgatha flyttet til tartarus, og hver eneste nat føres Jesus Kristus fra domsafsigelsen i templet til Golgatha, hvor han bliver korsfæstet.
Også KZ-lejrene er rykket til tartarus.
Hver eneste nat bliver millioner af jøder drevet ind i gaskammeret.
Tartaros er det allernederste. Øverst er Uranus(Himlen), så kommer Gaia(Jorden) og Pontus(Havet)
Hades, der er dødsriget ligger i Gaia, og nederst i Hades ligger Tartarus, også kendt som Helvede
Tartarus er også en urkraft eller Guddom
Her er Lyset og Kosmos født
Tartarus befinder sig lige så langt fra Gaia, som Gaia befinder sig fra Uranus 9 dages fald
For da Tartarus blev dannet fandtes der kun Gaia, Nyx(Natten) og Erebus(Mørket).
Hvordan kan lyset og Kosmos så dannes i Tartarus, er der nok nogle der vil spørge
Her er alt sort i et kæmpehul, helvede det allerfjerneste sted. Hvordan kan lyset da dannes ud af mørket
Her sad "de hundrede armede" og Kyploperne, hvor de ikke så dagens lys, puttet væk af en ond Fader
Her sad de og havde kun håbet om håbet.
"de hundrede armede" og Kykloper, enøjede vanskabninger. En vanskabning af et monster til at passe på dem. Lidt længere væk, til udgangen af Hades sidder en 3 hovedet monster af en hund Cerberus
En Fader der hedder Uranus, der så snart han så dem, smed dem i Tartarus. Uranus, den faldne, den kastredede
Atombomber bliver som bekendt lavet af uran, en forkortelse af Uranus
Hvor vil du hen med det? Opstod Kosmos ved en eksplosion. Den eksplosion, som vi kalder "the Big Bang". Ja, Kosmos startede, da Uranus beseglede sin skæbne, sin evige skæbne
I virkeligheden var "de hundredearmede" og "Kyklonerne" ikke monstre
De blev monstre, for i Tartarus udførtes det mest forfærdlige der nogensinde er sket
Noget der får nazisternes udryddelseslejre til at fremstå som sommerlejre
Her regerede den falske Skaber. Skaberen af Mennesket, Skaberen af Universet, Skaberen af Det store Intet, bedre kendte under andre navne Jahve, Jehova og Allah
Her regerede han sammen med sine engle/dæmoner
Efter det store Fald, blev Uranus i Himlen, på en stjernetom himmel
Intet er som beskrevet, Helvedet er ikke i Jorden, men i Himlen hos Uranus
Uranus altings skaber, der i overmod gik i en fælde. En fælde af kosmiske dimensioner
En fælde der overgår alt, hvad der nogensinde er skrevet eller vil blive skrevet
Ondskabet, den pure Ondskab, Ondskab stavet med stort, et Ondskab, der får det 3. Riges Fører Adolpg Hitler og dennes sammensvorne til at ligne en kompagni spejderdrenge på øvelse, og deres gerninger barnestreger
Her hørte menneskeofringer til dagens orden. De myter der beskriver Titanernes kannabalisme var hverdag her, for Guden og hans engle var menneskeføde, den bedste, den eneste ret de spiste, og vand og blod den eneste vædske de indtog
Her blev ufødte fostre revet ud af livmødre og spist levende
Der blev udført amputationer, der lemlæstede folk. Til hvad formål. Intet formål. Kun Onskab
Men nok kunne være nok. Råbet om hjælp nåede den virkelige Skaber, ikke den skaber fra Biblen og Koranen, men Skaberen. Skaberen fra Egypten og fra Himalaya, bedre kendt som Shiva og Ra
Shiva Ødelæggeren. Shiva, der lagde Verden øde.
Oprøret Uranus/Kronus/Jehovas fald.
Han blev bogstaveligt talt sprængt i luften. The Big Bang
Dermed opstod der Lys i mørket, derved dannedes Kosmos, vort Univers, som vi kender det
En ny start, så vi var klar til 2. halvleg så at sige, endnu et opgør med Uranus
Nu var Uranus blevet til Kronus, ventende på at skulle kastrere sin Far, og genvinde magten, men nu var hans fader blevet til hans søn Zeus, der så skubbede sin fader Kronus/Uranus og Engle/Dæmoner i Tartarus endnu engang
Der blev han selvfølgelig udsat for det samme en gang til. Menneskeofringer , og hvad der er beskrevet før, fostre der bliver revet ud af moders skød for at fortærres etc
Men denne gang var det ikke så slemt, for nu var det jo kun Uranus/Kronos/Jehova og dennes engle, det gik ud over
Endnu engang gik der en Sols levetid ca 13 Milliarder år, og endnu engang lå Verden øde hen, for at blive skabt påny
3. Gang lykkens gang. Denne gang blev han genfødt som Zeus, så ville han da få succes
Men nej. Denne gang var alle blevet genfødt til ham, der sidder og skriver dette
En hvis navn kun er kendt af få, og som endnu færre kender
Nu er vi kommet til verden som vi kender den
Når en engel/dæmon dør i Himlen, der hvor Helvede nu befinder sig bliver det genskabt som menneske.
Så fortsætter de deres onde/mørke gerninger på Gaia(Jorden), som de så prøver at gøre til Helvede, mens de venter deres Mesters tilbagekomst
Hitlers koncentrations/udrydningslejre, er det der tilnærmelsesvis nærmer sig Tartarus mest.
Helvedet på Jorden
6 Millioner Jøder og millioner af andre blev ofret. Ofret for hvad
Ofret for at spådommen kunne gå i opfyldelse
Staten Israels dannelse, så Mesteren kunne vende tilbage, og fortsætte sit rædselsregime, der savner ord
Så han endnu engang kunne gøre Gaia til Tartarus, så han endnu engang, kunne regere på Jorden som han regerer i Himmelen
For ta' ikke fejl af det. Han regerer i Himmelen sammen med sine dæmoner, de såkaldte engle
Her foretages stadig de forfærdligste henrettelser, her foretages stadig de værste torturformer, og det vil det fortsætte med til evig tid
Men når kampen er slut, er der kun ham selv tilbage i sin nøgenhed
Da vender Dæmonerne/Englene ikke tilbage til ham, der er han overladt helt til sig selv
Ingen vil være værdig til at være hos ham, end ikke hans ynglinge Hitler, Stalin Mao, Nero og andre tyraner.
Da har de fået fred, også de måtte betale en forfærdelig pris for deres gerninger
Deres mission var ikke lykkedes, ofringen af de mange millioner, havde ikke fået Mesteren tilbage
End ikke nazisterne blev rost for deres gerninger, da de var gået gennem Dødens Port, da de havde krydset Styx
Deres opgave havde været at fremmane ham, så han kunne gå rundt her på Jorden, og indføre sit rædselsdømme, men det mislykkedes for dem. Men også de var en del af den store Plan, den store Fælde, der i sidste Ende fældede ham den unævnlige
Alting ændrede sig, da jeg smadrede Tartarus for 3. Gang, denne gang under mit eget Navn
Jeg er Døden, en ny Spiller I Spillet. Denne gang vender de ikke tilbage, denne gang har de fundet ro
Fandtes Døden ikke før mig, vil nogen forbavset spørge. Jo, men ikke den endelige Død. Hvert eneste væsen, der har levet, har været dødt og genfødt
Sraffen denne forfærdlige straf, som Jehova/Jahva må lide er ubeskrivelig
Han betaler den pris, den evige pris for at sætte sine skabninger i Tartarus, Helvede
Hvert eneste sekund får han al den elektrisitet, der nogensinde har været og vil være
Hvert eneste sekund lider han summen af al den lidelse, han har påført Verden.
Hver smerte et menneske har lidt gennem et helt liv, alle de smerter de har haft, vil blive overført til Jehova, mens han hænger på et svastika, som jeg, eller rettere sagt, har fået ham selv til at korsfæste sig på
Han sømmede mig fast på en ladeport, den 30.Marts 2001, til gengæld får jeg ham til at korsfæste sig selv på en svastika
Nazisternes symbol, men også et Soltegn, mit tegn, da jeg er reinkarnationen af den store Hindugud Shiva.
Det skulle han ha' tænkt på, da han angreb og sømmede mig fast på en ladeport, hin mindeværdige dag, den 30.3, da han regnede mig for at være en almindelig dødelig
Hver gang der sker et jordskælv, rammer jordskælvet ham, og flår ham fra hinanden. Hver gang et lyn slår ned,rammer det ham
Hver gang en vulkan går i udbrud, sker det også inden i ham.
Han er udødelig, han kan ikke død. Jeg ved ikke hvor mange gange han har bedt mig om at dræbe ham, men han lider. Han lider den død, som alle mennesker, alle levende væsener har døet
Al den smerte der har lidt og vil blive lidt vil han for evigt lide
Han vil dø, alle de død, hvert eneste væsen nogensinde har døet
VELKOMMEN TIL TARTARUS JEHOVA