Ron Tabb

Født i USA
Øvrige
Helsingfors 1983: Nr 18 2:13:38

Paris 1981: Delt Nr 1 2:11:44
Beijing 1983: Nr 1 2:18:51