Ritva Lemettinen
Født i Finland
VM
Øvrige
Göteborg 2005: Nr 5 2:31:19

Stuttgart 1993: Nr 18 2:45:05
Chicago 1993: Nr 1 2:33:19

Chicago 1995; Nr 1 2:28:39
>