Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Prometheus
Søn af Titanerne Iapetus og Clymene
Han var bror til Menoetius, Atlas og Epimetheus
I krigen mellem Titanerne og Olympianerne, var han mod sine egne på Olympianernes side
Han skabte mennesket ud af ler, og han var altid på menneskenes side
Han civilicerede dem. Han lærte dem at skrive, at regne, at dyrke jorden. Han lærte dem om lægedom og videnskab
Zeus krævede at Mennesket ofrede til guderne
Prometheus snød ham. Han pakkede noget oksekød ind i en oksemave, mens han gemte nogle ben i glitrende fedt
Zeus valgte det sidste, hvilket betød at mennesket, for fremtiden kunne ofre værdiløse ben til guderne, mens de selv kunne beholde, og spise kødet
Det fandt Zeus sig ikke i, og som straf forhindrede han Menneskets adgang til ild
Prometheus stjal det tilbage, og som straf blev han lænket til en bjergside i Kaukasus, hvor en ørn hver dag hakkede hans lever ud
I tilgift sendte Zeus Pandora, den første kvinde, lavet i Athenas billede, og som havde Zeus's gave med til Mennesket. Pandoras æske, fyldt med ulykker
Der er flere versioner om hvorledes han fik stjålet ilden fra Guderne
I den ene stjæler han det fra Hephaestus, smeden, og i den anden stjæler han den Solguden Helios
Der er flere beretninger om, hvorledes Promethus slap fri
Han advarede Zeus mod havnymfen Thetis, som ville føde en søn, der ville blive mægtigere end sin fader
Herakles befriede ham efter han havde hængt der i 7 generationer ved at skyde ørnen ned
I myten om Chiron løskøbes Prometheus mod at give afkald på sin udødelighed
Chiron var blevet ramt af en af Herakles pile, som han havde dyppet i det 9 hoveduhyrets Hudra's blod
Smerten var uudholdelig for Chiron, der afgav sin udødelighed, og derefter indtog Promethus' plads på det fjerntliggende bjeg Kaukasus, hvor en ørn hver dag hakkede hans lever ud for at fortære det
Senere kom Herakles forbi, og skød ørne, så også Chiron kunne slippes fri Det er en af de klassiske myter. Myten om hvordan mennesket fik ild, og en heltemodig indsats fra Promethus, der stjal Ilden tilbage fra Guderne, der havde taget det fra Mennesket som straf. Straf for ikke at ofre det bedste til Guderne
Nu var det ikke på denne måde Mennesket fik ild, vil mange hævde
Urtidsmennesket så at ild opstod, f.eks ved lynnnedslag, også 2 generationer senere fandt de ud af at ta' en gren fra bålet og selv bruge det, for efter endnu et par generationer at selv kunne fremstille det