Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantaros
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Paris
Paris var søn af Priam og Hecuba
Ved hans fødsel blev det spået, at han ville være årsagen til Trojas undergang
Han blev derfor sat ud i ødemarken, men en hunbjørn tog sig af ham
Han blev bragt tilbage 9 dage senere, da han blev fundet i live
Han viste heltemod ved at fange nogle kvægtyve, og blev gift med nymphen Oenone
Hun havde evner til at helbrede og forudsige fremtiden, som hun havde lært af Rhea og Apollo
Han fik den tvilvlsomme ære at kåre Olympens smukkeste kvinde i den såkaldte Paris Dom
Ved Thetis og Peleus' bryllup var samtlige Guder pånær Eris, der altid skabte splid, hvor hun kom frem, inviteret
Hun dukkede alligevel op, og kastede et Gyldent Æble ind midt i forsamlingen, hvor der var skrevet "Til den smukkeste"
Det udløste selvsagt en del polemik med alle de gudinder der var til stede.
3 af dem gjorde krav på titlen som Miss Olympia, og få æblet Hera, Athena og Aphrodite
De ville ha' Zeus til at afgøre det, men han ønskede ikke at brænde fingrene, da han vidste, at han dermed ville få 2 dødsfjender
Han valgte derfor Paris til at afgøre det
De 3 Gudinder blev ledsaget af Hermes til Troya, hvor afgørelsen skulle finde sted
De prøvede at bestikke ham. Hera lovede, at han skulle regere over Europa og Asien, hvilket var det meste af verden på det tidspunkt
Athena lovede ham mod i kamp, visdom, og de største krigeres evner.
Aphrodite smed tøjet, og lovede ham kærlighed fra den tids smukkeste kvinde Helen
Uden at tøve valgte Paris Aphrodite, og kårede hende dermed til Olympens smukkeste kvinde
Der var bare en hage ved det
Helen var gift med Spartas konge Menelaus
Han tog til Sparta og bortførte hende(nogle siger hun godvilligt tod med), hvilket startede den 10 år lange "Trojanske Krig"
I krigen bliver hans handlinger beskrevet som kujonagtige
Hans foretrukne våben er bue og pil, og det er ved et bagholdsangreb at han dræber Achilles, nogle påstår, at det var Apollo, der førte pilen, fordi Achilles havde dræbt en af hans sønner
Han bliver dræbt af Philoctetes af en af Herakles forgiftede pile
Da han er døende opsøger han sin tidligere hustru Oenone, for at få hende til at hjælpe hende, men hun nægter, fordi hun føler sig svigtet over at Paris valgte ' frefor hende
Men ved hans begravelse kaster hun sig selv i flammerne