Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Pandora
Pandora blev fremstillet af guderne lavet af ler
Promethus havde stjålet ild fra guderne og givet det til mennesket, og derfor skulle de straffes
Som hævn lavede de Pandora Kvinden, den allerførste kvinde
Hephaestus fik den fornemme opgave at lave hende
Han lavede hende med Aphrodites attibuter og Athenas ansigt, hvorefter Athena gav hende liv
Hermes bragte hende ned på Jorden, og overbragte hende til Ephimetus, Promethus broder, der havde fået at vide at han på ingen måder måtte modtage gaver fra guderne
Han tog imidlertid mod hende med kyshånd. Med sin havde Pandora en lille gave, Pandoras æske
Den var fyldt med alle de ulyksagligheder, der på nogen måde kunne ramme mennesket
Ulykkerne væltede op straks da Pandora af nysgerrighed åbnede æsken, som hun havde fået at vide, hun under ingen omstændigheder måtte åbne. Hun troede vel at det var en bryllupsgave
Det var simpelthen lykkedes for Zeus at presse alle guder ned i Æsken
Uranus Himlen, atomeksplosioner, som i moderne tid først blev anvendt i 1945
Eris, fristeren, der skabte den Trojanske krig, som hun har startet så mange andre krige
Doom, undergang, Thanatos Død, Ares og hans slæng af velvillige håndlangere, og ikke mindst havde han puttet sig selv derind Hans arrogance overfor mennesket, som han fik andre til at skabe for sig
Sult, pest kolera, aids naturkatastrofer. Mennesket måtte ike ha' Håbet, ikke i de hårde tider der fulgte. Jeg begriber stadig ikke hvorfor Håbet var i Æsken, der kun var fyldt med dårligdomme
Eller var den. Som i en anden version. Spis ikke Æblet så bliver I som os
Så kan I skelne Godt fra Ret. Den version, vil du hellere høre, vil du ik'.
Hva' skete der, da mennesket spiste æblet. Hva' skete der.
Visselig, De blev øjeblikkelig som Guderne.
Løgnagtige. Adam. Jeg har ikke spist af æblet. Dødelige. Det var da godt de ikke spiste af Livets træ, også. Hva' ku' der da ikke være sket.
Hva' skul Livets Træ, også i Paradiset have, når det nu stod på Hesperides Hva' er nu Håbet for dig Zeus', hva er Håbet for dig. Du vidste ikke hvem du har med at gøre vel Zeus, Jeg kan så let som ingenting få dig til at håbe. Håb på Håbet Zeus, det er det eneste du kan håbe på, der hvor du nu er havnet. Ikke sandt Zeus.
For det er da dig, er det ikke Zeus, det er da dig. I hvilken forklædning har du tænkt dig at komme.
Zeus, jeg ved udmærket godt hvem du er Zeus. Hva' laver du i de græske Myter, når du hører hjemme i de kristne/jødiske.
Dem der har Spillet Spillet og mødt Zeus, hvem har de mødt, Zeus
Jeg ved det udmærket godt
De har mødt Jehova
Nu er du glad fordi jeg kalder dig Zeus er du ik', så har du håbet, men kun håbet om at du er Zeus
Nu tror du jeg er Hermes, din budbringer tror du ik' Zeus
Her er ingen Hermes til at redde dig. Nå, nej jeg mener selvfølgelig her er der ingen Jesus Kristus til at redde dig. Der er faktisk ingen til at redde dig, vel JEHOVA
Håbet kunne de alligevel ikke unde mennesket, hvad skulle de da også med det og sidder og brænder i Helvedes Flammer, eller sidder han og venter på at brænde
Her har du ingen ærkeengle Gabriel eller Michael til at smide ham i en ildsø, har du selv styrken til det, har du har du
Ny vin på gamle flasker, eller er det gammel vin på nye flasker
Imidlertid blev Håbet som den eneste nede i æsken, da Pandora forskrækket lukkede låget
Håbet som var det eneste fangerne i Tartarus havde at klynge sig til, håbet kun håbet om håbet