Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Oizys
Oizys(Gudinden for Angst og Bekymring), Hun er datter af Nyx(Natten og Erebus(Tusmørket)
Hendes tvillingesøster er Momos(Bebrejdelserne Gudinde
Hendes latinske navn er Miseria, hvoraf ordet elendighed stammer fra
Angst. Et af de stærkeste mørke kræfter, der kan ramme et menneske
Det er ikke den angst, man føler før man skal til eksamen, og ved at man ikke har forberedt sig grundigt, og skal håbe på et mirakel for at bestå. Det er ikke den angst jeg taler om. Det er en lettere form for nervøsitet, som man også kan ha' selvom man er velforberedt, men alligevel man kan gå i sort, og ikke kunne sin lektie
Angsten til alle tider. Den dybeste psykose, man kan være i. Hverdagen bliver et mareridt, mere end et mareridt
Man tør ikke gå udenfor en dør. Er man tvunget til det sniger man sig langs husmurfene for ikke at blive set
Alle er imod en, man føler en vild paranoia. Ikke den paranoia en hashpusher føler, og kan se politi alle steder
En ubeskrivelig paranoia. Er man i et selskab tør man ikke åbne munden for at sige noget, medmindre man direkte bliver spurgt
Alt hvad man siger og gør bliver misforstået. Man befinder sig i centrum. Alt hvad der bliver snakket om, er man
Man blander virkeligheden sammen med det man ser i TV eller den musik man hører
Man rejser sig for at gå på toilet, efter lang tids venten på det rette øjeblik til at gøre det. Netop som man rejser sig, er der en person i fjernsynet, der rejser sig, eller der bliver spillet rais eller rejs sig på den plade man hører.
Man har lyst til at sætte sig, for at de andre i rummet ikke skal tro, at man er styret af TV'et eller pladespilleren
På vaklende ben går man ud på badeværelset, endelig alene. Nu drejer det sig om, at man ubemærket kommer ind på sin plads igen
Man føler, man har været på badeværelset en mindre evighed, måske et helt liv. Intet ser ud til at ha' forandret sig inde i stuen, man kommer fra
Man sveder angstens kolde sved, man føler at man stinker, selvom man har været i bad for et par timer siden
Det er den form for angst man har når Oizys angriber
Når man forlader lokalet for at gå hjem, føler man at i det øjeblik man er ude at man bliver bagtalt
Hjem til sig selv igen. Opvasken står for de sidste mange uger, hvorfor vaske op, hvorfor i det hele taget leve ens miserable liv. Man er ynkelig. Man kan ikke forestille sig nogen ynkligere i hele verden. Angsten blokerer alle ens handlinger. Huslejen skulle forlængst være betalt, men det var for uoverskueligt, og nu er pengene brugt på noget andet
Det er Angsten ud over alle grænser.