Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Ødipus
Ødipus var en kongesøn fra Thebes. Han var søn af Laios og Iokaste
Da de ikke kunne få nogen børn, besluttede Laios, at opsøge oralet I Delphi, for at høre om grunden dertil
Han fik at vide, at hvis han fik en søn ville denne dræbe ham, og tage hans hustru til ægte
Han blev derfor bekymret, da Iokaste kort tid efter fødte en søn
For at undgå at profetien skulle gå i opfyldelse, fik han en fårehyrde til at sætte ham ud i ødemarken
For at han ikke kunne sælges som slave, gjorde han ham invalid ved at gennembore hans achillesener
Hyrden forbarmede sig over ham, og overdrog ham til en anden hyrde fra Korinth
Derpå blev han adopteret af det barnløse kongepar i Korinth Kong Polibus og Dronning Merope
De kaldte ham Ødipus, hvilket betyder svullen fod, pgr.a hans ødelagte hæle
De hemmeligholdt for ham, at han var adopteret, og da han ved en fest af en der i fuldskab fortalte ham at han var adopteret, troede han ham ikke
Han drog til Oraklet i Delphi for at finde en forklaring. Der fik han at vide, at det var hans skæbne, at han ville dræbe sin fader, og tage sin mor som hustru
For at forhindre profetien skulle gå i opfyldelse ville han ikke vende tilbage til Korinth
Han drog i stedet mod Theben
Undervejs ved en korsvej mødte han Kongen af Thebes Laios, som han ikke anede var hans fader.
Da Laios og hans følge bad ham om at gøre plads for dem, nægtede han
Det udviklede sig til slagsmål, hvor han dræbte Kongen, hans fader, og dennes følge pånær kusken
Han fortsatte sin vandring mod Theben
Her vogtede en Sphinx, som enten Hera eller Ares havde sendt fra Ægypten for at plage Thebens indboere
Her skulle de rejsende løse en gåde, for at få lov til at fortsætte rejsen
Kunne de ikke besvare den, blev de dræbt og fortæret af Sphinxen
Denne spurgte ham: Hvad går på 4 ben om morgenen, to om eftermiddagen og 3 om aftenen?
Ødipus svarede korrekt Mennesket, fordi i ders barndom kravler de på alle 4. Senere går de på 2 ben, og om aftenen i deres livs efterår bruger de en stok til at støtte sig til
Sphinxen blev så overrasket og rasende, at den begik selvmord ved at kaste sig ud fra klippetoppen.
Beboerne i Theben blev så glade over, at han havde befriet dem for deres plageånd, at de gjorde ham til Konge
Han bad om Dronningens hånd, og fik et Ja. Dermed var profetien opfyldt
De fik 4 børn 2 sønner Eteocles og Polynices og 2 døtre Antigone og Ismene
De levede lykkeligt indtil en pest ramte byen
Iokastes bror Creon blev sendt til Oraklet, for at søge råd
Han kom tilbage med den meddelelse, at før pesten forsvandt skulle Kong Laius morder findes
Ødipus vil ha' en blind seer Tiresias til at hjælpe med at finde morderen, men denne fraråder det
I et efterfølgende skænderi røber Tiresias for ham, at det er ham selv der er morderen, og at han lever i skam med sin egen moder
Det nægter han at tro på, og han bebrejde Creon at det er ham, der har fået Tireas til at fortælle sådan en løgn
Iokaste kommer til, og får dem til at falde til ro ved at fortælle dem, at hendes og Laios' søn er død, fordi han blev sat ud i ødemarken
Der ankommer et bud fra Korinth, der fortæller at Kong Polybus er død
Ødipus bliver lettet, for nu kan profetien ikke gå i opfyldelse
Budbringeren fortæller ham imidlertid, at han er adopteret, og nu ved Iokaste, at det er Ødipus der er hendes søn
Hun beder ham stoppe undersøgelsen, men han misforstår hende, ogv tror hun skammer sig over ham fordi han ikke er af kongelig blod
Iokaste går derefter hen og hænger sig
Han får fat i hyrden, der skulle ha' efterladt ham i ødemarken for at dø
Denne fortæller at han gav ham videre til en hyrde i Korinth
Til sin forfærdelse indser han nu, at han er søn af Laius og Iokaste, og at manden han dræbte ved en korsvej er hans egen fader Kong Laius
Han ser nu at hans hustru/moder har hængt sig, og han stikker sine øjne ud i desperation
Han beder Creon om at se efter hans døtre. Men Antigone ledsager ham, mens han vandre i blinde gennem Grækenland, for at ende i en lille by Colonus udenfor Athen, hvor han er under beskyttelse af Kong Theseus
Her ender han sine dage