Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Odysseus
Odysseus er søn af Laertes og Anticleia, men nogle mener at han er søn af Sisyphos
Han er en af de store helte fra Den trojanske Krig
Han ville slet ikke ha' deltaget i den, da han var blevet spået, at der ville gå mange år, førend han ville vende hjem
Han spillede sindssyg for at undgå at komme i krig.
Han brugte en okse og et æsel til at pløje sine marker, og såede salt i stedet for korn
Men Agamemnon sendte Palamedes for at afsløre hans bedrag
Han spændte Odysseus'søn Telemachus foran ploven, og Odysseus røbede sig ved ikke at ville pløje
Så blev han sendt ud for at rekruttere Achilles, fordi det var blevet spået, at Troja ikke kunne erobres uden ham
Achilles, den store helt, gjorde sig også anstrengelser, for at undgå at komme i hæren.
Han klædte sig i kvindetøj, men Odysseus gennemskuede ham
Under krigen var han en af de mest indflydelsesrige personer, altid klar til at kæmpe for Achaens (grækernes) sag.
Da skibene nåede Trojas strande var ham den første der trådte i land
Han trådte ned på sit skjold, da det forlød, at den der først betrådte Troja strand ville blive dræbt
Den første der betrådte stranden Protesilaus, var den først faldne i krigen
Da Agamemnon på skrømt befalede dem at rejse hjem, nægtede Odysseus.
Senere, da der var mange faldne og sårede, ville Agamemnon trække sig, men blev overtalt af Odysseus til at blive
Det var også ham, der sammen med 2 andre forsøgte at overtale Achilles til at vende tilbage til slagmarken, efter Aganemnons fornærmelse af denne. Men forgæves
Han var også sammen med Diomedes med til at stjæle Rhesus heste, for iflg en profeti kunne Troja ikke erobres, så længe hans heste drak af floden
Scamnader
Han havde aldrig tilgivet Palamedes, at denne havde fået ham indrullet i hæren, og havde påstået han var fej
Han fik ham til at gå i en fælde
Han fik en Trojansk fange til at skrive et brev i Palamedes navn, hvoraf det femgik, at han fik guld fra Trojanerne, hvilket var forræderi
Han sørgede for at Agamemnon fandt brevet og guldet, og han blev dømt til døden ved stening
Da Achilles var faldet, sørgede Odysseus og Ajax for at bjærge hans lig og rustning
Thetis, Achilles moder sagde, at den tapreste græker skulle ha' Achilles rustning
Der var en konkurrence mellem Odysseus og Ajax, hvor de pralede med deres heltemod
Da Odysseus havde vundet, blev Ajax gjort vanvittig af Athena, og dræbte noge får i den tro, at det var trojanere
Da han kom til sig selv igen, og så hvad han havde begået begik han i skam selvmord
Sammen med Diomedes hentede han Achilles søn Pyrrhus, da et orakel havde sagt at krigen ikke kunne vindes uden ham
Odysseus overrakte ham også faderens rustning
De indså, at de ikke ville kunne vinde krigen uden Herakles forgiftede pile.
De var i hænderne på Philoctetes, som de havde sendt hjem fra krigen, da han var blevet såret af et slangebid
Han havde fået Herakles pile og bue, da han var den eneste, der ville sætte ild på Herakles' ligbål
Han var kommet sig over sit bid, men bar stadig nag over sin hjemsendelse, men bøjede sig og tog med til Troja
Her fældede han Paris med en af pilene, hvilket var begyndelsen til enden for Trojanerne.
Sammen med Diomedes stjal han Troja's varmærke en statue af Gudinden Athena, da det blev sagt, at Troja ikke ville falde så længe de havde varmærket
Odysseus kom forklædt som tigger ind i byen, her blev han genkendt af Helen, og hun fortalte ham, hvor varmærket fandtes
Derefter kravlede Diomedes over byporten. De dræbte nogle vagter
Det siges, at Odysseus prøvede at dræbe Diomedes for selv at få æren af byttet, men blev overmandet af Diomedes
Han skånede ham, da han var uvurderlig i kampen mod Trojanerne
Odysseus fik en genial ide, hvilket fik troja til endelig at falde
De byggede "Den trojanske Hest", som de overdrog som en gave til trojanerne
De lod som om de ville rejse hjem, og overdrog hesten som en gave til trojanerne, som en påskyndelse for deres heltemodige indsats.
Der gemte sig nogle græske soldater inde i hesten. Da det blev mørkt, sneg de sig ud, og åbnede byporten, så de græske styrker kunne komme ind, hvorefter Troja faldt i deres hænder
Som afslutning på krigen smed Odysseus Hector's søn Astyanax ned fra bymuren, så denne ikke senere kunne hævne sin fader Derefter vendte der en 10 år lang hjemtur for Odysseus, som beskrives i Odysseen
De plyndrer øen Ismaros, hvor de dræber de fleste af mændene, men bliver senere drevet tilbage ved et modangreb
De bliver derefter ført ud af kurs, og strander på Lotusspisernes Ø
De begynder også at spise af den hallucinuerende plante, og driver ind i en sløvhed, der gør at de hele tiden udsætter rejsen. Odysseus kæmper sig dog ud af rusen, og får taget sig sammen til at rejse videre. Meget kunne tyde på at det ikke var Lotus, der blev dyrket, men Cannabis
Et rekognoscenrings hold går i land på Kyklopernes land. Ikke de Kykoper, der blev befriet fra Tartarus, men en anden klan, der havde Poseidon, som deres fader
Her bliver de fanget af Polyphemus og hans folk
De er menneskeædere, og de begynder at spise af besætningen. Odysseus finder dog på råd, det lykkes for ham at drikke Polyphemus fuld. Da han er gået under borde, stikker Odysseus en brændende fakkel i hans øje, og blænder ham.
Odysseus har bildt ham ind at han hedder Ingen, så da Polyphemus råber at Ingen har såret ham, tror de andre Kykloper, at han gør grin med ham, og ingen af dem kommer ham til undsætning
Om morgenen lykkes det dem at flygte ved at gemme sig under nogle får, der bliver gennet til græsning
Odysseus røber sin identitet for Polyphemus, der beder sin fader Poseidon om at hævne, at han er gjort blind
Poseidon sender så storme, der vanskeliggør deres videre færd
De kom til Vindenes Gud Aeolos på øen Aiolia, hvor de fik lov at blive en måned
Han sendte dem Vestenvinden, så de kunne komme trygt hjem, da de andre 3 vinde var spærret inde i en sæk, som de fik med sig
Men i fuldskab, mens Odysseus sov åbnede de sækken, og vindene førte dem påny ud af kurs, og de drev tilbage til Aiolia, men denne gang var der ikke mere hjælp at hente
På øen Telepylos mistede Odysseus 11 af sine 12 skibe. Øen var beboet af menneskædende kæmper Laestrygonerne, der smed klippe stykker mod Odysseus flåede, og mang af hans folk endte som føde for Laestrygonerne
De landede dernæst på Kirkes Ø Aiaia. Der blev sendt et udkigshold ud. Kirke gav spise og drikke, og da de havde fået nok, forvandlede hun dem til svin. Kun en Eurylochus undslap, og advarede Odysseus
Han ville straks redde sine folk, men Hermes holdt ham tilbage, og gav ham et middel, der gjorde ham modstandsdygtig mod Kirkes heksemikstur
Kirke blev forelsket i Odysseus, og frigav hans folk
De blev et helt år på¨øen, men til sidst fik mandskabet overtalt Odysseus til at forlade øen
Før de forlod øen fik Odysseus Kirke til at hjælpe sig med at kontaktede de døde ånder, for at søge svar på, hvordan han kom videre på rejsen
Han kom i kontakt med flere ånder bl.a hans mor Anticleia, der bragte nyt hjemmefra. Seeren Tiresias, der fortalte, hvordan han skulle komme forbi solguden Helios' kvæg og Achilles
Kirke fortalte dem, hvordan de skulle klare den sidste del at rejsen
Før de skulle forbi Sirenernes´land fik mandskabet høreværn på, så de ikke kunne hørfe deres syngen. Men Odysseus ville høre deres sang, så de bandt ham til masten, så han ikke skulle flygte
Da de sejlede mellem Scylla og Karybdis, måtte de ofre nogle besætningsmedlemmer til det 6 hovede monster Scylla, før de kunne drage videre
De landede på øen Thrinacia, hvor solguden Helios havde sit hellige kvæg
På trods af alle advarsler, fra Kirke og Tiresia, slagtede mandskabet noget af det hellige kvæg
Solguden blev rasende og sænkede skibet, så kun Odysseus overlevede
Han drev i land på øen Ogygia, der blev regeret af havnymphen Calypso
Hun tog ham som elsker, og beholdt ham i 7 år, førend han fik lov til at rejse. Hun havde ellers lovet ham udødelighed, hvis han blev, men han foretrak at vende hjem til den ventende Penelope
Han begav sig afsted på en tømmerflåde, han blev endnu engang ramt af en storm, som Poseidon sendte som hævn for han behandling af Kyklopen Polyphemus
Han drev endnu engang rundt på må og få, og landede på øen Scheria, hvor han blev fundet af prinsessen Nausika
De passede godt på ham, og da han fortalte dem deres historie, og de hjalp ham hjem
Han opsøger en af hans gamle slaver svinehyrden Eumaeus, og møder også sønnen Telemachus, der er kommet hjem efter en rejse til Sparta
Hann forklæder sig som en tigger, og kommer ind i huset
Der bliver han genkndt af en af tjenestepigerne Euryclia, da hun vasker hans fødder og genkender et ar
Også hans gamle trofaste hund genkender ham, og dør kort tid efter
Penelope er omgivet af mange bejlere
Hun vil ikke ha' en af dem førend hun er færdig med at væve Odysseus ligklædning, som hun hver dag trevler lidt af. Det opdager bejlerne, og de forlanger at hun vælger en af dem
Hun siger, at den der kan spænde Odysseus bue, og kan sende en pil gennem hullerne på 12 økseskafter
Det kan kun Odysseus, og han bliver genkendt af Penelope
Sammen med sin søn Telemachus, Eumaeus og Philoteus en hyrde, dræber de alle bejlerne på nær en Medon, som havde været anstændig overfor Penelope
Bejlernes familie ønskede hævn, og fulgte efter, da de ville besøge Odysseus' fader Laertes, men Athena mæglede mellem dem, og de sluttede fred