Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Moros
Moros(Undergang), søn af Nyx(Natten) og Erebus(Tusmørket), han er bror til Skæbnegudinderne Moirae. De er hans tjenere og agenter
Skæbnen, der driver dødelige som udødelig mod den forudbestemte Undergang
Han menes at være almægtig, alvidende og allestedsnærværende, og ikke engang Zeus kan besejre ham
Det er kendt at han ofte kunne handle med Evig Ungdom mod at modtage ydelser, han havde brug for i den fysiske verden
Disse handlinger resulterede ofte i mord
Der dannedes grupper, og medlemmerne af disse grupper er de få der har information om selve Skæbnens inderste
Det er en velbevaret hemmelighed, og røber man viden, er det ensbetydende med den visse død. Nu tør jeg godt røbe nogle af disse vederstyggelige hemmeligheder, selvom det skulle være ensbetydende med den visse død
Skulle nogle af Jer sektmedlemmer læse dette, vil I ikke ha' besvær med at finde mig
Jeres hemmeligheder. Hvem er det I dyrker? Tror I på Moros løfter om evig ungdom. Tror I på, at de børnefostre i fortærer, tror I på, at det giver Jer evig ungdom?
I er blevet snydt. En forfærdelig Skæbne venter Jer. Ikke Moros skæbne, men jeres egen
Kan I ikke huske hvad der skete, sidst i udførte dem
Jeg snakker ikke om de riter i udførte i går, sidste uge eller for 20 måske 50 år siden, men før Verdesn skabelse
Hva' skete der? I blev smidt på porten. I blev bogstaveligt talt smidt fra Himlen, og ned I Tartarus, og det samme vil ske her
I tilhører samfundets top, og vil indføre en Ny Orden, med Jer i spidsen
Nogle af Jer har modtaget ordener, måske endog af dronningen, så I har intet at frygte vel. Jeres udåd vil altid forblive hemmelige ikke sandt
Hvem tror I, der kommer springende ud af jeres pentragrammer. I har forlængst solgt jeres sjæle. Når I står med jeres sorte stearinlys og jeres sorte katte, er der intet der kan ramme Jer, vel. Ikke når Gabriel står ved jeres venstre, eller er det jeres højre side
Evig Ungdom. I skal dø, for at få evig ungdom, det har Mesteren ikke lovet Jer vel?
For når I står ved jeres pentragrammer og udfører jeres ældgamle ritualer, ritualer, der hvor mærkeligt det end lyder er ældre end menneskeheden. I begyndelsen var Ordet, ikke sandt
Nej vel. Det ved I om nogle bedre end andre
I prøver med alle midler at indføre helvede på Jorden, ikke sandt
I prøver at fremkalde en atomkrig, der vil få Uranus tilbage ikke sandt. Under et andet navn
Lykkes det jer ikke med en atomkrig, så er der intet, der er så dejligt som lidt racisme vel. Så ondt blod mellem folkeslagene
Jøder mod araber, sorte mod hvide, rige mod fattige. I vil ha' ham tilbage, ikke sandt?
Han er kommet tilbage, hvis I gerne vil vide det. Han er kommet tilbage. Han kom tilbage den 22.4 1955, tilfældigvis den dag, da jeg blev født
Men en anden vendte også tilbage, også den 22.4 1955
Den tilsyneladende uendelige kamp tog sin begyndelse den 30.3 2001. Kan I ikke huske, hva' i lavede hin mindeværdige dag, den dag Jeres Mester manifisterede sig. Hvorfor vsr I der ikke til at modtage ham
I ventede ham først, den 13.4, gjorde I ikke
Hvilken fest I havde planlagt, ikke sandt. Har I fundet Spillet. Jeg stjal Jeres Spil ikke sandt?
I har måske fundet det. I turde ikke engang ta' det tilbage. Havde I gjort det, havde det måske forlænget Spillet med flere årtier, måske århundreder
Skulle der være en skorstensfejer der læser dette, en skorstenfejer, der kom for at rengøre min skorsten i maj måned 2001, hvorfor gjorde du ikke dit arbejde færdigt. Du glemte at modtage betaling for arbejdet. Eller har du fået de 30 sølvstykker andet steds fra
Hvilken skade tror du du forvoldte, hvilken sejr, tror du du fik befriet din Herre
Du turde ingengang komme ind og forsøge at få ham ud af flammerne
Dit lille magiske trick. Hvilken skade tror du du forvoldte. Det krævede mandsmod, gjorde det ikke at fange en hummelbi, og lukke den ind i et syltetøjsglas, og gemme den nede i den kulsorte kælder. Hvilken Skæbne tror du, der venter dig??
Eller ham eller hende, der gemte en skindpose under min madras på hospitalet
Da jeg smed den ud af vinduet, bredte der sig straks en tung ildelugtende tåge, der snart dækkede hele Aalborg, hvilken Skæbne, tror du, der venter dig
I begyndelsen var ritualerne. Den hellige skrift, som der hentydes til