Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Medea
Medea var datter af Kong Aeetes af Colchis og barnebarn af solguden Helios
Hun møder helten Jason,da han ankom til Colchis hvor Det Gylden Skind befinder sig.
Hun ville hjælpe ham med at erobre Skindet, hvis han, når det var lykkedes ville gifte sig med hende
Han skulle udføre 3 opgaver før han kunne gøre krav på Det Gyldne Skind
Han skulle pløje en mark med ildspyende okser. Medea gav ham en drik, så han var immun overfor deres ånde
Dernæst skulle han plante tænderne fra en drage i den mark, han havde pløjet
Da han havde plantet tænderne forvandlede de sig til kampberedte krigere. Medea havde fortalt ham, at han skulle kaste en klippe i mod dem. De var ikke klar over hvor klippen kom fra, så de bekrigede hinanden
Til slut skulle han besejre den altid vågne Drage, der vogtede over Det Gyldne Skind
Medea gav det et heksebryg, så det faldt i søvn, hvorefter Jason dræbte det, og fik fat i Skindet
De flygtede fra Colchis skarp forfulgt af Kong Aeetes, der ville have både Skind og datter tilbage
For at sinke ham dræbte hun sin broder Absyrtus, og skar ham i småstykker, og efterlod dem på en ø, velvidende at hendes fader ville give ham en værdig begravelse
I en anden version er det Absyrtus, der forfølger dem, og dræber ham, efter han havde såret Atalanta alvorligt
På øen Kreta dræbte hun Kæmpen Talos, der var lavet af bronze
Han havde kun en blodåre, som gik fra hals til ankel
Medea gav ham en heksedrik, og bildte ham ind, at hun kunne gøre ham udødelig ved at hive hans negl af
Da hun havde gjort det blødte han ihjel
I en anden version bliver han dræbt af en pil affyret fra Poeas' bue
Da Jason gjorde krav på tronen i Iolcus, da han vendte tilbage, nægtede Peleas at give den fra sig
Medea narrede hans egne døtre til at myrde ham, ved at sige, at hvis de skar ham i småstykker og puttede ham i en heksekeddel ville hun hælde en magisk urt i, og han ville genopstå yngre
Hun viste dem tricket med et får, der blev til en lam
Da de havde dræbt ham og puttet ham i hekskekedlen, glemte hun at putte sin magiske urt i.
Dernæst flygtede Jason og Medea til Korinth
I Korinth forelskede Jason sig i Kongens Datter Glauce
Medea blev rasende, og sendte Glauce en kjole som hun havde forgiftet
Glauce døde, da hun tog den på og det samme gjorde Faderen, da han ville hjælpe hende af kjolen
Dernæst dræbte hun de 2 børn, hun havde fået med Jason
Hun forlod Corinth tog til Athen kørende i en vogn trukket af 2 drager, sendt af hendes bedstefar Helios
Hun var på flugt fra en hævnende Jason. Hun kom til Thebes, hvor hun kurerede Herakles fra en sindssygdom, som Hera havde påført ham. Han gav hende lov til at blive i Theben, men dens indbyggere jog hende på porten
Hun tog atter til Athen, hvor hun mødte Aegeus, som hun giftede sig med, sammen fik de sønnen Medus
Sammen med sønne vendte hun hjem til barndomsøen Colchis, hvor Kong Aeetes var blevet sat af tronen af hans broder Perses
Hun dræbte ham omgående og genindsatte sin fader på tronen