Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Jason
Jason var søn af Aeson, Kongen af Iolcus og Alcimede
Han er kendt for sin søgen efter "Det Gyldne Skind"
Aisons halvbror Pelias styrtede ham fra tronen, og dræbte de af hans efterkommere, som han kunne få fat i
Af frygt for at han skulle få fat i Jason sendte hans mor Alcimede ham til Kentauren Chiron, der så opdrog ham
Pelias opsøgte et Orakel, og fik at vide, at han skulle tage sig i agt for en person med en sandal
Senere afholdt Pelias sportslege til Poseidons ære, og Jason tog dertil for at gøre krav på Tronen
Han tabte sin ene sandal, da han hjalp en ældre kvinde(Hera i forklædning) over en flod, og hun velsignede ham
Jason gjorde krav på Tronen, men Pelias sagde han skulle gøre sig fortjent til den ved at finde og komme hjem med "Det Gylden Skind"
Han samlede mange helte, de såkaldte Argonauter, opkaldt efter skibet de sejlede
Blandt Argonauterne var der bl.a Herakles, Peleus og Atalanta
Skibet lagde til ved øen Lemnos, der var beboet af kvinder, som var blevet forhekset af Aphrodite, fordi de ikke værdsatte hende
Hun forbandede dem, så deres mænd ikke ville røre dem og tog elskerinder fra en nærtliggende ø, så de myrdede deres mænd
Besætningen blev udset til at være stamfædre til en ny race Minayerne, og sammen med dronning Hypsipyle fik Jason tvillinger
På øen Cyzicus blev de vel modtaget af Kong Cyzikus
Da de forlod øen, havde de glemt noget. DE vendte tilbage om natten
De blev ikke genkendt af beboerne, og de indledte et slag, som kostede mange af øens beboere livet også Kong Cyzius
Først om morgenen da lyset brød frem indså de deres fejtagelse
På Mysia mistede de Herakles tjener Hyklas, da denne var ude at søge efter mad og vand
Han blev bortført af Nymphen Dryope, der blev forelsket i ham, og han vendte ikke tilbage
Herakles forlod ekspeditionen for at søge efter ham, men fandt ham aldrig
I Thrace fandt de Kong Phineas
Han var blevet forvist hertil og blændet, fordi han havde fornærmet Zeus
Der blev sat mad ud til ham, men han kunne ikke spise, fordi Zeus havde sendt Harpierne vingede kvinder til at stjæle maden ud af hånden på ham
Jason dræbte dem, og i taknemmelighed viste Phineas dem hvordan de kunne komme til Colchis, hvor "Det Gyldne Skind" befandt sig
De passerede det farefulde klipperev Symplegades og nåede Colchis Her mødte han Medea, som var blevet ramt af Eros pile, så hun blev forelsket i ham
Hun ville hjælpe ham med at erobre Skindet, hvis han, når det var lykkedes ville gifte sig med hende
Han skulle udføre 3 opgaver før han kunne gøre krav på Det Gyldne Skind
Han skulle pløje en mark med ildspyende okser. Medea gav ham en drik, så han var immun overfor deres ånde
Dernæst skulle han plante tænderne fra en drage i den mark, han havde pløjet
Da han havde plantet tænderne forvandlede de sig til kampberedte krigere. Medea havde fortalt ham, at han skulle kaste en klippe i mod dem. De var ikke klar over hvor klippen kom fra, så de bekrigede hinanden
Til slut skulle han besejre den altid vågne Drage, der vogtede over Det Gyldne Skind
Medea gav det et heksebryg, så det faldt i søvn, hvorefter Jason dræbte det, og fik fat i Skindet
De flygtede fra Colchis skarp forfulgt af Kong Aeetes, der ville have både Skind og datter tilbage
For at sinke ham dræbte hun sin broder Absyrtus, og skar ham i småstykker, og efterlod dem på en ø, velvidende at hendes fader ville give ham en værdig begravelse
I en anden version er det Absyrtus, der forfølger dem, og dræber ham, efter han havde såret Atalanta alvorligt
På øen Kreta dræbte hun Kæmpen Talos, der var lavet af bronze
Han havde kun en blodåre, som gik fra hals til ankel
Medea gav ham en heksedrik, og bildte ham ind, at hun kunne gøre ham udødelig ved at hive hans negl af
Da hun havde gjort det blødte han ihjel
I en anden version bliver han dræbt af en pil affyret fra Poeas' bue
Da Jason gjorde krav på tronen i Iolcus, da han vendte tilbage, nægtede Pelias at give den fra sig
Medea narrede hans egne døtre til at myrde ham, ved at sige, at hvis de skar ham i småstykker og puttede ham i en heksekeddel ville hun hælde en magisk urt i, og han ville genopstå yngre
Hun viste dem tricket med et får, der blev til en lam
Da de havde dræbt ham og puttet ham i hekskekedlen, glemte hun at putte sin magiske urt i.
Dernæst flygtede Jason og Medea til Korinth
I Korinth forelskede Jason sig i Kongens Datter Glauce
Medea blev rasende, og sendte Glauce en kjole som hun havde forgiftet
Glauce døde, da hun tog den på og det samme gjorde Faderen, da han ville hjælpe hende af kjolen
Dernæst dræbte hun de 2 børn, hun havde fået med Jason
Jason var dybt ulykkelig, og havde miste Gudernes gunst, for sin behandling af Medea
Han døde en, da han lå og sov under stævnen på Argo
Det faldt sammen, og han var dræbt på stedet