Hugh Jones
Født i Storbritanien
Øvrige
Helsingfors 1983: Nr 8 2:11:15

Rom 1987         : Nr 5 2:12:54

Stuttgart 1993: Nr 13 2:20:04

London 1982: Nr 1 2:09:24

Stockholm 1982: Nr 1 2:11:37
Stockholm 1992: Nr 1 2:15:58
Engelsk Mester:

1981 Rugby: 2:14:07
1986 London: 2:11:42
1987 London: 2:10:11