Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Hermes
Hermes en af de 12 olympiske guder havde Zeus som fader og Maia som moder
Han blev født i en hule i på bjerget Cyllene i Arcadien
Hermes var gud over mange ting, han var gud over at holde dyr, veje, rejser,tjenester,diplomati,handel, sprog,tyveri,skrivning, overtalelse,rænkespil,atletiske konkurrencer,sportshaller,astronomi og astrologi
Allerede et par timer efter sin fødsel sneg han sig ud af sin kravlegård, og begav sig til Pieiria, hvor han stjal noget af Apollos kvæg
For at skjule sporene lod han dem gå baglæns. Da han nåede Pylos, hvor han dræbte 2 og gemte reste i en hule
Huden fra de slagtede dyr sømmede han fast på en klippe, mens han spiste noget, og brændte resten, som et offer til guderne Da han kom hjem, var der en skildpadde i åbningen i hulen og han lavede en lyre af dens skjold
Da Apollo opdagede tyveriet tog han til Cyllene, og ville have sit kvæg tilbage
Hans moder Maia, sagde at det umuligt kunne være Hermes, der var tyven, da han sad i sin kravlegård og legede
Hermes nægtede tyveriet, og Apollo førte drengen til Zeus, som sagde han skulle levere det tilbage
Da Hermes så de ikke troede på hans benægtelser, tog de tilbage til Pylos, hvor han gendannede dyrene
Apollo hørte ham spille på lyre, og blev så behaget, at han lod drengen få kvæget, mod at han fik lyren
Han blev Zeus' budbringer og udførte mange tjenester for ham
Da Io, blev holdt fangen at kæmpen Argeiphontes, blev Hermes sendt for at dræbe denne
Han prøvede først at lulle ham i søvn med sin lyre, men da det mislykkedes måtte han bruge sit sværd
Da kæmperne angriber Olympen dræber han også Hippolytes med sit sværd
Sammen med de andre guder måtte han flygte til Egypten, da de blev angrebet af Typhon
Zeus blev såret og mistede sine knæskal, som Hermes så stjal tilbage Han hentede Persephone i dødsriget Hades, men da denne nåede at spise nogle Paradisæblefrø, måtte hun tlbringe vinteren, ikke bare vinterne, men alle vintre i Hades
Det blev ham, der medbragte den første kvinde Pandora og hendes æske til Jorden, hvor han overbragte hende til Epimetheus.
Det var ham, Zeus befalede at lænke Prometheus til bjerget Kaukasus, og få en ørn til at rive hans lever ud hver dag
I Tartarus bandt han Ixion til et hjul, fordi denne havde prøvet at forføre Hera, til et hjul, der stadig kører rundt, og som altid vil køre rundt
Da Ares blev fanget af Kæmperne og tilbragte 13 måneder i fangenskab, så var det Hermes, der kom og befriede ham
Da det lykkedes Sisyphos, at flygte fra Hades, var det Hermes der bragte ham tilbage
Da Kallisto var blevet forvandlet til en bjørn, blev Hermes sendt for at redde sit ufødte barn Arkas
Det var ham, der afleverede Dionysos til nympherne Hyades, der så kunne tage sig af ham
Da hans søn Pan blev født blev barneplejersken forskrækket over synet af ham, da han har horn og klove
Hermes´tager ham så med til Olympen, hvor han stolt viser ham frem, og han bringer glæde blandt guderne