Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Herakles
Herakles var søn af Zeus og Alcmene
Zeus forfører Alcmen ved at forklæde sig som hendes mand Amphhitryon, der kommer tidligt hjem fra krigen
Senere sammen aften kommer Amphitryon hjem, og hun blever gravid, også med ham
Da Alkmene skulle føde Herakles og tvillingebroderen Iphicles, sendte Hera Ileithya barselsgudinden afsted for at dræbe dem begge, men hun blev snydt af Alkmenes tjenestepige Galinthias
Hun råbte et barn er født, og det forskrækkede Ilithyia så hun måtte slippe sit tag i Alkmenes livmoder
Som hævn forvandlede hun Galinthias til en ilder
Allerede da han var et par måneder gammel dræbte han sine første slanger, som Hera havde sendt ham
Han modtog musikundervisning af Apollos søn Linus, som han dræbte, da han blev irettesat for at spille falsk
Som straf blev han af sin plejefader sendt ud for at passe kvæg på et bjerg
Her blev han opsøgt af 2 nympher Pleasur og Virtue, der gav ham valget mellem at leve et rart og behageligt liv, eller et farligt og spændende liv. Han valgte det sidste
Han blev gift med prinsessen Megara, datter af Kong Creon af Thebes
Han fik hende som belønning for at dræbe en løve og for at kæmpe mod Minyerne
Han blev angrebet af en sindssygdom, som Hera fik Erinyes til at sende ham, og han dræbte deres børn
Da han kommer til sig selv igen, drager han til Oraklet i Delphi, hvor han får at vide, at han skal tjene Kong Eurystheus i 10 år som straf for sine gerninger
Denne sendte ham på 10 umulige opgaver, og da han havde løst dem fik han 2 i tilgift, fordiEurystheus, mener han har snydt med 2 af opgaverne
Opgaverne
1. At dræbe Den Nemæiske Løve
2. At ødelægge Den Lemæiske Hydra
3. At fange den Kerynitiske Hjort
4. At fange det Erymantiske Vildsvin
5. At rengøre Augean's stalde
6. At dræbe de Stymphaliske fugle
7. At fange den Kretinske Tyr
8. At fange Diomedes Heste
9. At stjæle Hippolytes bælte
10. At stjæle Geryon's kvæg
11. At stjæle Hesperides æbler
12 At fange Cerberus
Nemæiske Løve
Den menes at have Typhon og Echedna som forældre. Andre mener dog, at den er faldet ned fra månen, som barn af Zeus og Selena
Den nemæiske løve var sendt til Nemea, hvor den terroriserede befolkningen
Den plejede at ta' kvinder som gidsler. Når der så kom en for at befri hende, så de en kvinde. Når de så nærmede sig hende, forandredes hun til en løve, hvorefter hun dræbte dem
Den spidte kødet, og sendte benene til Hades
Den kunne ikke dræbes med dødelige våben, da dens pels var uigennemtrængelig for disse
Den kløer var skarpere end sværd, og kunne trænge igennem enhver rustning
På vejen dertil mødte han en dreng, der fortalte ham at hvis han kom levende tilbage inden 30 dage ville han ofre en løve til Zeus, hvis ikke, ville han ofre sig selv
En anden, der havde mistet en søn til løven fortalte, at hvis han kom tilbage inden de 30 dage ville han ofre en buk til Zeus, hvis ikke ville han ofre den til Herakles, en død helt
Herakles lavede nogle pile, og forsøgte at dræbe løven. De gjorde den imidlertid ingen fortræd, da de ikke kunne trænge igennem den tykke pels
Han ændrede da taktik. Han blokerede den ene af dens 2 udgange. Gik ind til det, og bedøvede det, hvorpå han kvalte det
Dernæst prøvede han at flå den med sin kniv, men det mislykkedes.
Athena, der havde overværet dysten, fortalte ham, at han skulle bruge dets egne kløer
Han vendte tilbage til Eurystheus, der sendte ham på næste opgave Hera placerede dernæst løven som en stjerne i stjernekonstantionen Leo
Dragen Hydra var en af de monstre som havde Typhon og Echidna som forældre
Det var et vanduhyre som holdt til Lerna's sumpe
Der bevogtede den en indgang til Hades
Den var et nihovedet søslange, og hver gang et hoved blev hugget af, groede der 2 nye ud, den havde dog den svaghed, at kun et af dent hoveder var udødeligt
Med hjælp fra sin nevø Iolaos, angreb de uhyret med fakler, som de satte ned, på sårene på de afhuggede hoveder, så de ikke skulle vokse ud igen
Da Hera så, at Herakles var ved at vinde, sendte hun en kæmpe krabbe, for at distrahere ham,´men han knuste den under sin fod
Til sidst huggede han med et gyldent sværd, som han havde fået af Athena det udødelige hoved af, hvorefter han dyppede sit sværd og sine pile i dets giftige blod
Hera var rasende, og hun satte Hydra i stjernekonstellationen Hydra, mens kæmpekrabben, kom i stjernebilledet Cancer
Den Kerynitiske Hjort
Den Kerynitiske Hjort var et helligt dyr for Gudinden Artemis, der var Gudinde for jagt, dyr og ugifte kvinder og en søster til Apollo
Eurysteus og Hera ville have ham til at fange det. Ikke fordi det var et farligt monster som de 2 andre skabninger han havde besejret, men fordi det ville kunne føre til konflikt mellem Herakles og de 2 søskende Artemis og Apollo
Den var hurtigere end en pil, der bliver skudt fra buen, og havde et gyldent gevir, og hove af bronze eller messing
Herakles begyndte sin søgning, og han forfulgte den et helt år
Han fik endelig ram på det, ved at fange det i et net mens den sov
Efter han havde fanget det, kontaktede han Artemis og Apollo, og fortalte dem, at han havde fanget det, men ville levere det tilbage
Eurystheus ville derimod gerne beholde det, og ha' det som sit private eje i en form for Zoologisk Have.
Herakles, der viste, at han blev nødt til at gi' det tilbage indvilligede i at gi' det til Eurystheus, mod at denne selv kom og tog imod det
Han gav slip på det lige da Eurysteus ville ta' mod det og den tog flugten ud i skoven til dens ejer Artemis
Endnu et af Eurysteus og Heras forsøg på at få ram på Herakles var slået fejl
Det Erymantiske Vildsvin
Herakles fik som opgave at dræbe den Erymantiske Vildsvin
Det holdt til ved bjerget Erymanthos, hvor den spredte død og rædsel omkring sig, og var et af Artemis's hellige dyr
Påm vej dertil gjorde Herakles holdt hos Kentauren Pholus
De spiste og Herakles forlangte at få vin til maden
Pholus havde kun noget vin han havde fået af vinguden Dionysos, og som kun måtte drikkes ved en særlig lejlighed
Herakles overbeviste ham om, at de skulle drikke den
Den blev åbnet og lugten af den tiltrak de andre Kentaurer
Da de blev fulde gik de til angreb på Herakles. Herakles forsvarede sig med giftige pile, som han havde dyppet i Hydras blod, og Kentaurerne trak sig tilbage til Chirons hule
En af pilene havde ramt Chiron. Han var udødelig, men smerten var så uudholdelig, at han gav afkald på sin udødelighed
Det betød, at Prometheus, der hang på det fjerntliggende bjerg Kaukasus, fordi han stjal ild fra guderne, og hver dag fik sin lever flået ud af en ørn slap fri. Han skulle hænge der i 30000 år eller indtil en gav afkald på sin udødelighed.
Chiron havde rådgivet Herakles om hvordan han skulle fange vildsvinet. Han drev det ind i en snedrive, hvor han bandt det
Han tog det med tilbage til Eurysteus, denne blev så bange at han gemte sig i krukke i 3 dage, da han så det
Herakles skilte sig af med det ved at smide det i havet
Den svømmede til Italien, hvor dets tænder blev opbevaret i Apollos tempel i Cumae
Vildsvin er også nævnt i andre græske myter Adonis blev dræbt af et vildsvin. Enten ved at Apollo séndte et for at dræbe ham, eller at Ares tog form som et vildsvin for at dræbe Adonis i jalousi over hans forhold til Aphrodite
Rengøring af Augean's stalde
Augea's stalde var ikke blevet fjort rene i over 30 år, og da der fandtes over 1000 udødelige dyr havde der samlet sig enorme dynger af møj
Herakles ordnede det ved at få floderne Alpheus og Peneus til at skylle møjet væk fra staldene
Augean havde lovet Herakles 1/10 af bestanden, hvis han kunne rengøre staldene på en enkelt dag
Han holdt imidlertid ikke sit ord, og Herakles dræbte ham. Han tog sin del, og forærede dem til Augea's søn Phyleus, der var blevet forvist, fordi han havde været med i et oprør mod faderen
Eurysteus ville ikke anerkende opgaven, fordi han havde fået hjælp af de 2 floder
De Stymfaliske Fugle
De Stymfaliske fugle var menneskeædende fugle med næb af bronze og skarpe metalfjer. De var hellige for krigsguden Ares
De var kommet til de Stymfaliske sumpe, for at undgå ulve som araberne havde pudset på dem, hvor de hurtig fik ødelagt det øvrige dyreliv
Herakles var for tung til at færdes i sumpene, hvor fuglene holdt til
Han fik hjælp af gudinden Athena, der gav ham en rangle som Hephaestus, havde bygget specielt til lejligheden
Herakles skræmte fuglen op med ranglen, hvorefter han skød dem med sin bue og pile, og resten forsvandt for aldrig at vende tilbage
Han bragte nogle af de fugle han havde dræbt med tilbage til Eurysteus
Den Kretinske Tyr
Herakles begav sig til Kreta for at fange den Kretinske Tyr, hvor Kong Minos gav ham lov til at ta' tyren med sig, da den spredte skræk hos lokalbefolkningen
Herakles sneg sig ind bag på den, tog kvælergreb på den og sendte den tilbage til Athen
Eurysteus ønskede at ofre den til Hera, men denne afslog, da det ville kaste hæder over Herakles. Tyren blev sluppet løs og vandrede til Marathon, hvor den blev kendt som den Marathoniske Tyr
Diomedes Heste
Diomedes heste var ejet af Kæmpen Diomedes
De var 4 menneskeædende heste, som var storslåede, vilde og ikke til at styre
Alexander den Store's heste siges at nedstamme fra dem
Der er 2 versioner af myten
I den ene får han nogle unge til at hjælpe med at fange hestene Podagros(Den Hurtige),Lampon(Dem Skinnende), Xanthos(Den Blonde) og Denios(Den Frygtlige). De var vilde fordi de fik en unaturlig sammensætning af menneskekød, og de udåndede ild
Herakles lod en af sine ynglinge Abderus passe hestene, mens han selv sloges med Diomedes
Da han kom tilbage til hestene så han at de havde ædt ham. Som hævn fodrede han hestene med Diomedes
I den anden version holdt han sig vågen om natten for at undgå at Diomedes skar halsen over på ham, og huggede kæderne der bandt hestene over
Hestene befandt sig på en halvø, han gravede en rende omkring den og fyldte den med vand, så de nu befandt sig på en ø, så de ikke kunne flygte
Derpå dræbte han Diomedes med en økse, og fodrede hestene med liget af ham, for at berolige dem
Han satte mundkurv på og bragte dem til Eurysteus, der iflg en af myterne dedikerede dem til Hera, og i en anden gav dem til Zeus. Han ville imidlertid ikke ha' dem, og sendte ulve, løver og bjørne ud for at dræbe dem
Hippolytes bælte
Hippolytes, der var amazonernes Dronning havde fået bæltet af Krigguden Ares
Herakles fik en hjertelig modtagelse hos amazonerne, og fik overtalt Hippolytes til at gi' ham bæltet
Det syntes Hera ikke om ,og forklædt som en af amzonkrigerne sneg hun sig som en tyv om natten ind i amazonernes lejr, og råbte at Herakles var i færd med at kidnappe Hippolytes
Der opstod panik, og i en af versionerne dræber Herakles Hippotytes efter et langt kys, flår bæltet af hende, og undgår med nød og næppe at blive fanget af de rasende amazoner
Garyons Kvæg
Garyon var en vinget 3 hovedet kæmpe, der holdt til på øen Erytheia i det mytiske Hesperides
Han ejede den 2 hovede hund Orthrus, der var en broder til Cerberus, der vogtede udgangen fra Hades
Den og hyrden Eurytion passede på den kvæghjord, som Herakles havde som opgave at stjæle
På vejen mod Erytheia skulle Herakles passere den libyske ørken
Han fik et hedeslag, og i arrigskab kastede han sit spyd efter Helios(Solen)
Denne blev så imporneret at han lånte, den gyldne vogn, som han blev transporteret i om nattten, når han sejlede over havet fra Øst til Vest
Så snart han ankom blev han angrebet af den 2 hovedede hund Orthrus, som han med et enkelt hug dræbte, og samme skæbne tilkom den hastigt ilende Eurytion
Da Geryon hørte om det, iførte han sin rustning og med 3 spyd, 3 skjolde og 3 hjelme mødte han Herakles
Denne nedlagde ham med en af de pile han havde dyppet i blodet på den Lemæiske Hydra
Nu skulle Herakles bringe kvæget tilbage til Eurysteus
Iflg en romersk version, blev kvæget stjålet af Cacus, mens Herakles sov
Da Herakles fandt ham, dræbte han ham
Hera sendte kvægfluer efter hjorden for at genere dem og få dem til at bisse
Senere sendte hun en flodbølge, der fik vandet i floderne til at stige, så Herakles ikke ku' få dem drevet over. Han smed så nogle sten i vandet, så de kunne gå over på dem
Endelig nåede han frem til Eurysteus, der ofrede dem til Hera. Det var så de 10 opgaver han skulle løse, men da Eurysteus mente, at Herakles havde snydt i 2 af dem, fik han yderligere 2 opgaver
Hesperides æbler befinder sig i Hesperides have. Det er æbler, der giver evigt liv
Hera har fået træet som skud i bryllupsgave af Gaia
Hesperiderne havde som opgave at passe på æblerne, men spiste ind imellem selv af dem
Som sædvanlig var Hera mistroisk og havde derfor sat dragen Lagon som en ekstra sikerhedsvagt
På sin rejse dertil måtte han først fange "Den gamle Mand i Havet", en havgud, som mentes at være Nereus eller Proteus, for at finde ud af hvor Haven befandt sig
Dernæst mødte han Kæmpen Antaeus, som holdt til i den Libiske ørken, og man måtte brydes med ham hvis man ville rejse videre
Han var ved at bygge et tempel, af skeletterne af de tilrejsende, til sin Fader Poseidon
Han havde uanede mange kræfter, når han rørte jorden, men Herakles løftede ham op fra jorden, og dræbte ham i hans bjørnegreb
Han skulle igennem Egypten, hvor han blev holdt fangen Kong Busiris, der ville gøre ham til det årlige offer, men det lykkedes Herakles at undslippe ved at dræbe Kongen
Der er flere versioner af hvordan han fik fat i dem
I den ene version fik han Atlas, der var Fader til Hesperiderne til at hente dem for sig, mens han holdt himmlehvælvingen på sine skuldre. Da Atlas vendte tilbage med æblerne, ville han ikke i påtage sin byrden, men Herakles spurgte om han ikke lige kunne holde himmelhvælvingen, mens han strakte skuldrene. Atlas indvilligede, men Herakles gik sin vej, og Atlas måtte endnu engang bære den tunge byrde på sine skuldre
I en anden version stjæler Herakles selv æblerne og dræber dragen Ladon
Athena leverede senere æblerne tilbage Den sidste af Herakles 12 opgaver syntes at være den vanskeligste
Han skulle til Hades(Dødsriget), og for at komme ud, skulle man forbi den 3 hovede hund Cerberus, som havde Typhon og Echidna som forældre
Han studerede de Eleusinistiske Mysterier, for at lære, hvordan han skulle komme ind og ud af dødsriget
Han fandt indgangen til Hades ved Tanaerum, og med hjælp fra Athena og Hermes, lykkedes det ham at krydse indgangen
Med Hestias hjælp passerede han Færgemanden Charon
Mens han var i Dødsriget mødte han Theseus og Pirithous, der var der, fordi de havde prøvet at kidnappe Persephone, der opholdt sig i Hades hver vinter
De var fastgjort i stole af glemsomhed, hvor de for evigt ville være fanget
Det lykkedes Herakles at rykke Theseus, der var halvgud fri, men en del af hans lår blev siddende tilbage. Da han prøvede at rykke Pirithous fri skælvede Jorden, han var dødelig, og hans ønske om at besidde en gudinde var så fornærmende, at han for evigt at dømt til at sidde i Glemsomhedens stol, for evigt siddende i Glemsomhedens tåger
Herakles finder Hades, og får lov til at ta' Cerberus med sig, hvis han kan overvinde den uden våben
Det lykkes ham, og bærende bæstet over sine skuldre fandt han en udgang i en Peloponnese, og bragte det til Eurystheus
Denne ude af sig selv af skræk over synet af bæstet beordrede omgående Herakles til at levere Cerberus tilbage til dødsriget,hvor den den dag i dag vogter over at ingen kommer derfra
Dermed havde han løst de 12 opgaver, og han var klar til nye udfordringer
Han blev medlem af Argonauterne, et hold af helte, og sammen med dem befriede han heltinder, erobrede Troja, søgte efter det gyldne skind, og hjalp guderne på Olympen med at besejre Kæmperne
Han forelskede sig i Prinsesse Iole af Oechealien
Kong Eurytus havde lovet, at den der kunne besejre hans sønner i en konkurrence kunne få datteren
Herakles udfordrede sønnerne og vandt, men Kongen holdt ikke sit ord
Derpå dræbte han Kongen og hans sønner på nær en Iphitus, som blev hans bedste ven
Han blev igen ramt af vanvid sendt af Hera, og han dræbte også Iphitus ved at kaste ham over bymuren
Derpå måtte han endnu engang udføre tjenester for en anden, denne gang 3 år for Lydias Dronning Omphale
Han skulle udføre kvindearbejde, og skulle gå i kvindetøj, mens hun iførte sig hans Nemæiske løveskind, og bar hans kølle
Efter nogen tid lod hun ham være i fred, og giftede sig med ham
Nogle mener de fik en søn. Han har udført mange andre bedrifter hvoraf en af de kendteste er, at han brydes med Thanatos(Døden)
Da denne skulle hente Alkestis sjæl, som havde tilbudt sit liv for hendes mands Kong Admetos af Pherai, blev han overmandet af Herakles, der vandt retten til at få Alkestis genoplivet
Herakles havde mange kvindelige som mandlige elskere
Blandt de mandlige kan nævnes:
Iolaus,Hylas,Abderus, der hjalp ham med at fange de Diomides heste, hvor han blev dræbt af hestene.
Han var gift 4 gange
Med de 2 førnævnte Megara og Omphale
Senere giftede han sig med Deianira, der inddirekte førte til hans død
Han var nødt til at kæmpe med flodguden Achelous, for at få hende
Kort efter deres bryllup skulle de krydse en flod, hvor Kentauren Nessus tilbød at hjælpe dem
Han forsøgte at voldtage hende. Rasende skød Herakles hende med en af de forgiftede pile, han havde haft dyppet i Hydra's blod
Mens han lå døende udtænkte Nessus en plan for at få hævn. Han fortalte Deianira, at hvis Herakles fandt en anden kvinde kunne hun ved at bruge hans blod, få ham vundet tilbage
Da Herakles så senere blev forelsket i Iole, ville Deianira for at vinde ham tilbage give ham et mikstur, som hun havde lavet af Nessus's blod
Hun dyppede en skjorte i blodet, og fik hans tjener Lichas til at bringe den til ham
Han blev ligbleg med det samme, og vidste, at han var dødsdømt
Han kaster Lichas i floden i den tro, at det er ham, der har forgiftet ham
Han når at lave et ligbål. Da han brændes, sendes den menneskelige side afd ham til Hades, mens den guddommelige side af ham, drager til Olympen, hvor de andre guder befinder sig