Henrik Jørgensen
Født i Danmark
OL
VM
Øvrige

Seoul 1988: Nr 22 2:16:40
Helsingfors 1983: Nr 19 2:14:10 
Athen 1987: Nr 9 2:14:58
London 1984: Nr 1 2:10:20

London 1985: Nr 4 2:09:43
København 1982: Nr 1 2:22:19

København 1983: Nr 1 2:16:41