Gaston Roelants
Født 1945 Belgien
Rom 1960: 3000M Forhindring: Nr. 4
Tokyo 1964: 3000M Forhindring: Guld
Mexico 1968: 3000M Forhindring: Nr 7
Athen 1969 Marathon: sølv 2:17:32

Rom 1974 Marathon: Bronze 2:16:28

Helsingfors 1971 Marathon: Nr 5

Beograd 1962 3000M Forhindring: Guld

Budapest 1966 3000M Forhindring: Bronze

Athen 1969: 10000M. Nr 5

Budapest 1966: 1000M: Nr 8