Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Dionysus
Den olympiske Gud for vin,vegetation, glæde og festivaler
Dinoysus er søn af enten Semele eller Persephone
Dionysos rigtge moder var Persephone.
Zeus forførte Persephone forklædt som slange
Da han blev født fik han navnet Zagreus
Det var meningen, at han skulle være Gudernes Konge istedet forZeus
Zeus satte ham på en trone, hvor han fik Zeus våben en armbolt og en hammer som han kunne fremstille lyn med
Det ville Hera ikke finde sig i. Hun fik nogle Titanere til at dræbe og spise hans kød, og drikke hans blod, men Zeus kom og reddede hjertet
Det blev sat i et glas vin, som Semele så drak, hvorefter hun fødte Dionysos, en reinkarnation af Zagrus
En anden version er at Zeus forelskede sig i hende. Hun er en Zeus' præstinder, og efter ofringen af en tyr svømmer hun i floden ASopus, for at rense sig i blodet
Zeus har taget skikklese som en ørn, og ser hende bade, hvorefter han forelsker sig i hende
Hera opdager deres forhold. Hun sår tvilvl i Semeles sind om Zeus er faderen, og vil ha' denne til at bekræfte dette. Da han ankommer ser hun ham, og hun fortæres af lynild, da det er ensbetydende for dødelige at dø, hvis man ser Zeus i hans sande form
Zeus redder fosteret af Dionysus, og syr det ind i sit lår, og han bliver født et par måneder senere, hvorefter han overlader ham til Hermes
Hermes bringer så barnet til nogle nymher på bjerget Nysa Der er mange forskellige opfattelser, vor bjerget Nysa ligger
Den mest udbredte version er at det er bjerget Boiotian Kitharion, som ligger mellem Theben og Eleusis
Her blev han passet af 3 tanter, Ino, Agave og Autonoe, ooså kendt som de Nysiades Nympher
De stoppede pasningen af deres egne børn og mænd, for helt og holdent at passe det lille gudebarn
Hans mentor på bjerget var Seilenos(Nysos), som var bjergets Gud
Hera ramte dem med vanvid, og Zeus forvandlede barnet til et gedekid, så han kunne undslippe, hvoreftet Hermes bragte ham til Nysa, som Naxianerne hævder ligger på deres Ø og blev passet af Hyades, som senere blev sat op som en stjernekonstellation
Men mange hævder, at Nysa slet ikke fandtes i Grækenland, men befandt sig i Egypten, Arabien eller Indien
Da Dionysus var ung blev han ramt af vanvid, sendt af Hera, vandrede han til Egypten og Syrien
Han blev helbredt af gudinden Rhea, og lærte ham nogle religiøse ritualer
Han fortsatte til Indien, hvor han opholdt sig i adskillige år, og hvor han lærte dem at dyrke vin
Her ved verdens ende i Indien rejste han 2 søjler, 2 af de søjler somsiges at bære himmelen
Dionysos kunne ligesom de andre guder blive vred
Lycurgus drev Dionysus fra sit land, og hævdede, at han ikke var en gud
Han ville fælde alle vinranker, men da ramte Dionysus ham med vanvid, så han i stedet dræbte sin kone og sit barn, hvorefter han dræbte sig selv
Da Olympen blev angrebet af Typhon, måtte han som de andre guder flygte til Egypen, hvor han tog form som en ged(Osiris)
Iflg nogle myter var han i krig med Amazonerne, som han dræbte mange, og iflg. andre var han allieret med dem
Sammen med Herakles og Ares førte han krig helt ovre i Indien, som de erobrede
Han bliver gift med Ariadne. Han kidnapper hende på Naxos og bringer hende til Lemnos, hvor hun føder børnene Thoas, Staphhylos, Oinopin, Peparethos og Eurymedon
Der er flere versioner om hendes død
I den ene bliver hun dræbt af Artemis, op i den anden bliver hun dræbt eller gjort til en sten af Perseus
Dionysus henter hende i Hades, og ta'r hende med sammen med sin Moder Semele, hvorefter de opstiger til Olympen, og hvor Semele får navnet Thyone
Han ophøjer hende til en ring af stjerner, der kaldes Ariadne's Krone(Corona)
Senere har han mange andre elskerinder
Guddommelige elskerinder Aura, som han drak fuld, og forførte og som fødte et tvillingepar, hvor hun i vanvid spiste det ene, mens det andet Iakkhos blev reddet af Artemis
Beroe, der var hans elserinde før hun blev Poseidons elsekerinde
Kronois(Hera)Som blev moder til Kharites. Kronois er et andet navn for Zeus's hustru Hera
Nikaia En nymph, som han drak fuld og forførte
Dødelige Elskerinder
Althaia . Han forførte hende med hendes mands Oineus' viden, og derfor blev han belønnet med noget af Dionysus' vidunderlige vin. Hun fødte ham en datter Deianeira
Erigone
Som han forførte med en klasse falske vindruer
Pallene, som han vandt ved at besejre hendes fader i en brydekamp
Physkoa.Som fødte ham sønnen Narkaios
Dionysus er den græske version om myten om Osiris
Osiris blev sønderlemmet af sin broder Seth, der lokker ham i en kiste, og derefter sønderlemmer ham for at sikre sig, at han er død
Dionysus bliver sønderlemmet og spist af Titanerne efter ordre fra Hera
Derfra stammer myten om Jesus Christus, hvis kød man skal spise i form af brød og hvis blod man skal drikke i form af vin
I Egyptisk mytologi hersker Osiris om natten, symbolsk forstået i underverden, mens Solguden Ra hersker om dagen, den øvre verden