Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Diomedes
Han var søn af Tydeus og Konge af Argos
Under krigen stillede han 80 skibe til rådighed, kun overgået af Agamenmon med 100 og Nestor med 90
Diomedes var en af de store helte under "Den Trojanske Krig", kun overgået af Achilles, og han var ligeværdig med Ajax og Odysseus
Han og Odysseusløser mange opgaver sammne under krigen
Det var ham, der sammen med 2 andre Odysseus og Ajax forsøgte at overtale Achilles til at vende tilbage til slagmarken, efter Agamemnons fornærmelse af denne. Men forgæves
Han var også sammen med Odysseus med til at stjæle Rhesus heste, for iflg en profeti kunne Troja ikke erobres, så længe hans heste drak af floden Scamnader
Sammen med Odysseus hentede han Achilles søn Pyrrhus, da et orakel havde sagt at krigen ikke kunne vindes uden ham
Det var også sammen med Odysseus, at han stjal Troja's varmærke en statue af Gudinden Athena, da det blev sagt, at Troja ikke ville falde så længe de havde varmærket
Odysseus kom forklædt som tigger ind i byen, her blev han genkendt af Helen, og hun fortalte ham, hvor varmærket fandtes
Derefter kravlede Diomedes over byporten. De dræbte nogle vagter
Det siges, at Odysseus prøvede at dræbe Diomedes for selv at få æren af byttet, men blev overmandet af Diomedes
Han skånede ham, da han var uvurderlig i kampen mod Trojanerne
Sammen hentede de Philoctetes
De indså, at de ikke ville kunne vinde krigen uden Herakles forgiftede pile.
De var i hænderne på Philoctetes, som de havde sendt hjem fra krigen, da han var blevet såret af et slangebid
Han havde fået Herakles pile og bue, da han var den eneste, der ville sætte ild på Herakles' ligbål
Han var kommet sig over sit bid, men bar stadig nag over sin hjemsendelse, men bøjede sig og tog med til Troja
Her fældede han Paris med en af pilene, hvilket var begyndelsen til enden for Trojanerne Han var en af de få, der nåede sikkert hjem
Til gengæld var han blevet stødt af tronen af Aegialia
Han drog så til Italien, hvor han grundlagde flere byer