Christopher Isegwe
Født d.22.Februar 1976
Øvrige
Helsingfors 2005: sølv 2:10:21

Kilimanjaro 2004: Nr 1 2:17:47

Beograd 2004: Nr 1 2:12:53
Beijing 2004: Nr 2

Mumbassa 2005: Nr 2 2:13:29