VM
Øvrige
Helsingfors 1983: Nr 5 2:10:43

Stockholm 1984: Nr 1 2:13:47
Beograd 1991: Nr 1 2:16:21