Aither
Chaos
Gaia
Tartarus
Eros
Erebus
Nyx
Hemera
Chronos
Pontus
Ouera
Uranus
Thanatus
Dike
Eris
Hebe
Geras
Hygeia
Hypnos
Lyssa
Morpheus
Nemesis
Nike
Peitho
Phantasos
Philotes
Phobetor
Apate
Oizys
Titanere
Kronus
Aura
Hyperion
Oceanus
Koeus
Crius
Iapetus
Rhea
Themis
Phoebe
Thetys
Theia
2. Generation Titanere: Helios
Selene
Eos
Leto
Asteria
Atlas
Prometheus
Epimetheus
Menoetius
Astraius
Pallas
Perses
Zeus
Hera
Hades
Demeter
Apollo
Artemis
Persephone
Athena
Hephaestus
Ares
Hermes
Aphrodite
Dionysos
Hades
Persephone
Styx
Erenyes
Hermes
Macaria
Melinoe
Minos
Moirae
Thanatos
Keres
Cerberus
Charon
Hekate
Nyx
Rhadamanthus<
Anemoi
Arke
Astraia
Boreas
Dike
Eirene
Dione
Eosphoros
Erichtonius
Ersa Eunomia
Euros
Eurybia
Harmony
Hebe
Helen
Hermaphroditos
Hesperos
Hestia
Ilithya
Inachus
Iris
Kharites
Leto
Momus
Narcissus
Nephele
Nereus
Nike
Notus
Pan
Pandora
Pasiphae
Phainon
Pheme
Potamoi
Pyroeis
Silenos
Triptolemus
Tyche
Zephyrus
Asclepius
Ariadne
Chryssomallus
Herakles
Semele/Thyone
Phaeton
Io
Hyanchinthus
Ganymedes
Achilles
Ajax
Atalanta
Bellerophon
Jason
Odysseus
Orpheus
Patroclus
Peleus
Penthesilea
Perseus
Telamon
Theseus
Campre
Cerberus
Chimera
Echidna
Ismenios
Kharybdis
Ladon
Medusa/Gorgons
Minotaur
Hydra
Nemæiske Løve
Orthus
Pegasus
Python

Scylla
Typhon
Kæmper De Hundredearmede
Kykloper
Alcyoneus
Argos
Aristaios
Damysos
Enkelados
Geryon
Pallas
Polybotes
Porphyrion
Sykeos
Tityos
Orion
Polyphemus
Talos
Ate
Thanatus Eris
Erinyes
Keres
Limos
Lethe
Momus
Moiraer
Moros
Oizys
Phobos
Pietho
Sphixen
Daphne
Dryope
Echo
Eurydice
Hesperides
Horaies
Hyades
Kirke
Maia
Metis
Nemea
Nysiades
Meliae
Menaier
Oceanider
Philyra
Pleione
Pleiades
Rhode
Sirener
Thetis
Absyrtus
Aenas
Alkmene
Anchises
Andromache
Ajax Amyone
Arakne
Callisto
Cassandra
Diomedes
Deucalion
Galintias
Helenus
Hippomenes
Icarus
Ixion
Medea
Pandora
Pandrosus
Philoctetes
Paris
Pheidippides
Pyrrha
Theophane
Tantalus
Troilos
Aegyptus
Agamemnon
Aegisthus
Atreus
Clytemnestra
Danaus
Diomedes
Epaphus
Hecuba
Helen
Kadmus
Leda
Lykaon
Lycurgus
Memnon
Menelaus
Minos
Midas
Ødipus
Pasiphae
Pelopia
Pelops
Pyrrhus
Priam
Rhadamanthus<
Sisyphos
Thyestes
Myths
Marathon
Links
Reciprocal Links
Index
Odysseus
Jason og Det Gyldne Skind
Kosmologiske Myter
Titanere
Olympianere
Achilles
Achilles var søn af Peleus og Thetis
Både Poseidon og Zeus omsværmede Thetis, men da fik fik fortalt af Prometheus, at hun ville få en søn, der var større end sin fader, trak de følehornene til sig, af frygt forat lide samme skæbne som Uranus og Kronus
Hun blev derfor gift med en dødelig Peleus, der bortførte hende for at ta' hende til ægte
Deres bryllup var starten til den Trojanske krig
Hun fødte sin aøn Achilleus. Hun prøvede at gøre ham udødelig
En af myterne om hans udødelighed er, at hun dyppede ham i floden Styx, men holdt ham i hans achillesene, mens han blev dyppet. Det var så han ømme punkt, og der han blev ramt af Paris' pil
En anden version lyder, at hun prøvede at brænde hans dødelighed bort om natten, og om dagen smøre ham ind i ambrosia
Hun blev opdaget af Peleus under seancen, mens han brændte og hun flygtede
Peleus, der stod alene tilbage med Achilles overlod opdragelsen af ham til Kentaueren Chiron
Da den trojanske krig brød ud, forsøgte hun at få Achilles til at lade være med at deltage i den. Det gjorde hun ved at klæde ham ud i kvindeklæder, men Odysseus, der var kommet for at hente ham gennemskuede hans forklædning
Hun fik da Hephaestus til at lave skold og rustning til ham
I Illiaden´bliver Achilles ydmyget af Agamemnon
Denne har taget et gidsel Chryseis. Hendes fader Chryses, som var præst ved Apollo Templet, bad og tryglede om at få hende tilbage, men Agamemnon nægtede
Apollo sendte så en pest, der ramte de græske styrker.
Profeten Calchas vil mægle mellem dem, men vil ha' Achilles beskyttelse
Han forlanger, at Agamemnon skal levere Chryseis tilbage.
Men Agamemnon forlanger, at han så skal ha' Briseis, Achilles elskede i stedet. Det gør Achilles så vred, at han nægter at kæmpe sammen mod de andre grækere mod trojanerne
I stedet beder han Zeus, om han ikke vil sørge for at trojanerne vinder teræn
Krigslykken vendte til trojanernes fordel, takket være indgreb fra Zeus
Agamemnonsender sendte Odysseus og 2 andre høvdinge Ajaxog Phoenix, til Achilles for at forhandle med ham
De tilbyder at sende Briseis tilbage. Achilles afslår og opfordrer grækerne til at ta' hjem, som han selv har planer om at gøre
Hector den trojanske hærs leder angreb, og trængte de græske styrker tilbage
Achilles blev i sin lejr, men hans næstkommanderende Patroklos førte han hær i kamp
Det lykkes ham at tilbagedrive trojanerne, men han bliver selv dræbt af Memnon, den ethiopiske Konge og Eos' søn
Da Achilles hører dette drages han atter ind i krigen
Han opsøger Memnon og dræber ham
I raseri dræber han mange mænd, og kommer i kamp mod flodens gud Scamnader, der er vred over alle de døde, der kastes i floden
Han forsøger at drukne Achilles, men Hera og Hefaistos kommer ham til undsætning
Zeus og de andre guder ser Achilles raseri og prøver at dysse ham ned, for tiden er endnu ikke inde til Trojas fald
Han opsøger og dræber Hector
Han binder liget bag i vogn, og trækker det rundt på slagmarken i 9 dage
Guderne påbyder ham, at han giver liget tilbage til Trojanerne, så han kan få en anstændig begravelse
Han kommer i kamp mod amazonkrigeren Penthesila, som han har svært ved at dræbe på grund af hendes skønhed
Da han er bedrøvet over drabet på hende bliver han hånet af Therites, som han omgående dræber i raseri
Han dør, da han bliver ramt af en pil affyret af Paris, Hectors broder, men mange mener at det var Apollo, der førte pilen, fordi han havde dræbt en af hans sønner Troilus
Thetis og hendes søstre kom op fra havet for at begræde ham.
Hun brændte ham, og puttede hans aske i et gyldent urne, og rejste et mindesmærke for ham